Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo nhiệm kỳ 2020-2022
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo nhiệm kỳ 2020-2022

15:15 - 06-03-2020


Ngày 06/03/2020, Chi bộ Phòng Quản lý Đào tạo đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

 

IMG_3525.JPG

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Đại hội

 

Đến tham dự Đại hội có Phó Hiệu trưởng  GS. TS Vũ Văn Hóa, ông Nguyễn Đình Đức Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên, ông Nguyễn Đăng Tân Đảng ủy viên của nhà Trường

 

IMG_3544.JPG

TS. Lê Anh Sắc Bí thư chi bộ Phòng Quản lý Đào tạo đọc báo cáo chính trị

 

Mở đầu Đại hội, đồng chí TS. Lê Anh Sắc – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020 phát biểu diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đọc Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2018 – 2020.

 

Dự thảo Báo cáo chính trị (Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2020, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022) và Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2018-2020 với các nội dung trọng tâm như: trong nhiệm kỳ có sự thay đổi về xây dựng chương trình đào tạo mới, đào tạo theo tín chỉ, chiến lược phát triển nhà Trường… Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ và chuyên đề trong Chi bộ; Triển khai các kế hoạch tuyên truyền, giáo dục về chính trị - tư tưởng; Lãnh đạo công tác chuyên môn của cơ quan.

 

Phó Hiệu trưởng GS. TS Vũ Văn Hóa phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Hiệu trưởng GS. TS Vũ Văn Hóa đã phân tích những kết quả hoạt động của chi bộ, cần làm rõ những việc chưa làm được để có các mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Sau đó đại hội tiến hành bầu cử chi ủy mới, bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Trường, đảm bảo thủ tục, nguyên tắc, chất lượng tốt. Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động.

IMG_9146.jpg

 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra sáng ngày 06/03/2020 đã đạt được mục tiêu đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

                                                                    Tin: Bích Hạnh

                                                                     Ảnh: Việt Anh  • tags