Họp Hội đồng khoa học xét duyệt và thẩm định đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Họp Hội đồng khoa học xét duyệt và thẩm định đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

14:52 - 06-03-2019


Chiều ngày 05/3/2019, Hội đồng khoa học Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức thẩm định xét duyệt, thẩm định đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Description: C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.489\IMG_1498.JPG

Buổi họp thẩm định xét duyệt, thẩm định đề tài Nghiên cứu khoa học của Hội đồng khoa học Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Huy Thuyết

Hội đồng thông qua 05 đề tài sau:

Đề tài 1: Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy tiếng Anh thực hành trình độ B1 với thời lượng 20 tín chỉ.

Đề tài 2: Phát triển doanh nghiệp tư nhân để trở thành động lực của nền kinh tế của TS. Đoàn Hữu Xuân và các cộng sự (Khoa Quản lý kinh doanh).

Đề tài 3: Huy động vốn cho đầu tư phát triển.

Đề tài 4: Tự động hóa quá trình thu thập số hóa thông tin đầu ra phục vụ giảng dạy, quản lý đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục.

Đề tài 5: Tự động hóa quá trình thu thập số hóa thông tin đầu vào phục vụ giảng dạy, quản lý đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục.

Tại buổi thẩm định, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp những ý kiến vào các đề tài với mong muốn các đề tài sớm hoàn thành và đặc biệt ưu tiên phục vụ trong công tác đào tạo hiện nay của nhà trường. 

Trên cơ sở những ý kiến của các thành viên trong Hội đồng thẩm định, GS.TS. Đinh Văn Tiến yêu cầu các Ban đề tài cần xem xét, chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu để việc triển khai các đề tài được thuận lợi và hiệu quả.

Hội đồng khoa học của trường sẽ tiến hành xét duyệt đề cương của 05 đề tài trong thời gian tới./. (PV Trung tâm Truyền thông sẽ tiếp tục cập nhật).

                                                                                                            Thu Hương

                                                                                         Trung tâm Truyền thông

 

  • tags