PHT Hà Đức Trụ ký kết hợp tác truyền thông với Báo Giáo dục và Thời đại và Công ty Truyền thông Giáo dục và Thời đại
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Hà Đức Trụ ký kết hợp tác truyền thông với Báo Giáo dục và Thời đại và Công ty Truyền thông Giáo dục và Thời đại

09:00 - 05-12-2018

Thứ Tư 05/12

9h00

PHT Hà Đức Trụ ký kết hợp tác truyền thông với Báo Giáo dục và Thời đại và Công ty Truyền thông Giáo dục và Thời đại.

Cùng đi: ô.Nhị (VP); a.Long và cán bộ TT Truyền thông; a.Sơn (Bản tin).

Báo

GD& TĐ

  • tags