Danh sách thi kết thúc HA9+HA10 - K20- ngành DL(KS,LH,RE) + ngành KT-K21- ngành DL- CẢ NGÀY 10/12/2018
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B1

Danh sách thi kết thúc HA9+HA10 - K20- ngành DL(KS,LH,RE) + ngành KT-K21- ngành DL- CẢ NGÀY 10/12/2018

17:03 - 05-12-2018

Sinh viên xem DS thi TẠI ĐÂY

VPK giải quyết mọi thắc mắc trước 9h00 ngày 8/12/2018 tại A309

Chú ý: Sinh viên thi xong nộp luôn phiếu Thi lại + nâng điểm tại A309

  • tags