Danh sách thi kết thúc HA9- K21- ngành KT+ K20- Ngành KTXS, QLNS- CẢ NGÀY 11/12/2018
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B1

Danh sách thi kết thúc HA9- K21- ngành KT+ K20- Ngành KTXS, QLNS- CẢ NGÀY 11/12/2018

16:13 - 05-12-2018

Sinh viên xem DS thi TẠI ĐÂY

VPK giải quyết mọi thắc mắc trước 9h00 ngày 8/12/2018 tại A309

Chú ý: Sinh viên thi xong nộp luôn phiếu Thi lại + nâng điểm tại A309

  • tags