LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 20 NGÀNH KẾ TOÁN
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 20 NGÀNH KẾ TOÁN

13:28 - 05-11-2019

Nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Kế toán khóa 20 vào 13h00 thứ 7 ngày 9/11/2019, tại Hội trường lớn nhà B.

sinh viên xem danh sách tốt nghiệp được cấp bằng tại đây.

Khoa yêu cầu lớp trưởng các lớp thông báo cho tất cả sinh viên trong lớp và lập danh sách (ghi MSV, họ tên) của các bạn trong lớp đến dự được buổi lễ trao bằng gửi về VPK kế toán theo địa chỉ email: ketoanhubt@gmail.com trước thứ 5 ngày 7/11/2019 để Khoa chuẩn bị trao tại buổi lễ.

Trang phục: Tất cả Sinh viên mặc áo cử nhân (lễ phục tốt nghiệp)

Nhà Trường và Khoa sẽ trao bằng cho tất cả sinh viên có tên trong danh  sách đươc cấp bằng tốt nghiệp. Nếu sinh viên không đến dự thì sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 11/2019. (Sẽ phát sau tháng 3/2020).

Lưu ý: SV đến nhận bằng tốt nghiệp mang theo thẻ sinh viên hoặc các giấy tờ tùy thân.   • tags