Khoa CNTT: Danh sách thi ngày 12-10-2019
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi ngày 12-10-2019

17:09 - 05-10-2019
- Liên hệ với Giảng viên dạy đúng môn đó nếu không có tên trong danh sách thi, điểm thi.

Liên hệ VP Khoa CNTT (D403 - Giờ hành chính) các thông tin còn lại.

Hạn nhận thắc mắc trước 2 ngày (so với lịch thi)

Lưu ý:

- Đối với môn chuyên ngành

Cách tính điểm kiểm tra trên lớp: (Điểm GV *2 + Điểm khởi nghiệp)/3

- Đối với môn đại cương (Tin 1, Tin 2, Tin 3, Tin 4.1, Tin 4.2)

Cách tính điểm kiểm tra trên lớp: (Điểm Giáo viên + Điểm kiểm tra trắc nghiệm + Điểm khởi nghiệp)/3
  • tags