Lịch và danh sách thi lại HK2 năm học 2018-2019
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Lịch và danh sách thi lại HK2 năm học 2018-2019

23:48 - 05-07-2019

Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2018-2019: 

7h30 ngày 9/7/2019.

Sinh viên đã nộp phiếu thi lại xem danh sách thi của mình tại đây: 

K21-K22 : https://drive.google.com/open?id=1GSUzK2-lHsRJNoCClBEcCrhVWbqkONbu

K23: https://drive.google.com/open?id=1rI7orV9m5aLMIHmvqXY8gkdp0WDq_GO_

  • tags