Điểm điều kiện các lớp K23
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Điểm điều kiện các lớp K23

14:39 - 05-06-2019

Các lớp K23 học 16 tuần xem điểm điều kiện của mình tại đây: 

https://drive.google.com/open?id=1l4NMCvm9QAjDtOxU9YNKQCFe_tzgPmKV

Các lớp K23 Tin học xem tại đây: 

https://drive.google.com/open?id=1lozd3zmI5oi1Cc9iKTOq87qj5S7uoAsJ


https://drive.google.com/open?id=1_xBd-PWHZSvS6bORt8mWFKobU3uRf6Ds

Sinh viên thắc mắc về điểm của mình liên hệ trợ lý Khoa trong giờ hành chính.

Những Sv nào điểm không có điểm bắn ( trừ trường hợp được miễn giảm, thi bằng hình thức khác) sẽ không được thi.

  • tags