DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀY 6.6.2019
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀY 6.6.2019

09:11 - 05-06-2019

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 20 ĐH

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TN NGÀY 6/6/2019 TẠI ĐÂY


Tại buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp sinh viên cần:

- Đến trước thời gian bảo vệ 20 phút, xem danh sách phòng hội đồng dán tại bảng tin Phòng A504 để chuẩn bị hội đồng;

- làm Slide PowerPoint luận văn được làm theo đúng quy định của Khoa Kế toán (nội dung từ 10 đến 12 slide, font chữ 26-28).

- Đem theo 1 quyển luận văn tốt nghiệp, giấy bút;

- Mang máy tính xách tay đến để trình chiếu slide;


- Trang phục: Nam quần âu áo sơ mi, nữ áo dài truyền thống.

Sau khi sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp 1 tuần, Khoa sẽ tập hợp gửi điểm về trung tâm tin học.


  • tags