Điểm thi Văn hóa doanh nghiệp Khóa 21 ngành Quản lý
Tiếng Việt

Khoa Quản lý Kinh doanh

Điểm thi Văn hóa doanh nghiệp Khóa 21 ngành Quản lý

09:51 - 05-04-2019

Điểm thi môn Văn hóa doanh nghiệp Khóa 21 ngành Quản lý xem tại đây

Sinh viên lưu ý: Mọi thắc mắc về điểm kiểm tra, điểm chuyên cần, điểm thi, mã sinh viên... sinh viên trực tiếp lên Văn phòng Khoa giải quyết trước ngày 10-04-2019. Sau thời gian trên, Khoa không giải quyết.

  • tags