Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2020-2021
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2020-2021

09:52 - 05-01-2021

Tải lịch thi Học kỳ I năm học 2020-2021 tại đây  (update 07.01.2021)

Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Sinh viên cần theo dõi lịch thi và danh sách thi tại các Khoa phụ trách giảng dạy học phần

Tin khác