Tuyển sinh ĐH mô hình Elearning năm 2013
Tiếng Việt

Đại học từ xa - Elearning

Tuyển sinh ĐH mô hình Elearning năm 2013

09:10 - 05-01-2015

    Căn cứ Quyết định số 4439/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 4856/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo Đại học các ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ thông tin theo mô hình Elearning. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xin thông báo về nội dung, thủ tục đăng ký nhập học chương trình đào tạo Đại học Hệ từ xa theo mô hình E-Learning, khóa 5 như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Số: 06/TS-EL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013


THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA
THEO MÔ HÌNH E-LEARNING NĂM 2013

    Căn cứ Quyết định số 4439/QĐ-BGDĐT và  Quyết định số 4856/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo Đại học các ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ thông tin  theo mô hình Elearning.
    Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xin thông báo về nội dung, thủ tục đăng ký nhập học chương trình đào tạo Đại học Hệ từ xa theo mô hình E-Learning, khóa 5 như sau:
I. NỘI DUNG
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Thời gian học: 4 năm
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
    Có 3 ngành: Công nghệ Thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán
III. VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
    Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Đại học Hệ từ xa qua mạng của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cấp. Bằng tốt nghiệp được công nhận trên toàn quốc, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đăng ký học lên hệ Thạc sĩ, hoặc học thêm văn bằng 2 của các trường Đại học khác.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC
- Thời gian làm thủ tục nhập học: Liên tục từ ngày 25/03/2013
- Địa điểm nhập học:
            Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
            Địa chỉ: 29A/124 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
            Phòng D401 tòa nhà D
            Điện thoại: 04.36336659 / 04.36336507 máy lẻ 401.  Mobile: 0972750455
- Hồ sơ nhập học gồm: Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT), Bản sao công chứng học bạ THPT, Giấy khai sinh bản sao công chứng, Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương, 06 ảnh màu 3x4, Giấy chứng nhận thuộc đối tương ưu tiên (nếu có).

 

  TL. HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH E-LEARNING
(đã ký)

TS. Hoàng Xuân Thảo


  • tags