Tuyển sinh đại học tại chức năm 2013
Tiếng Việt

Đại học tại chức

Tuyển sinh đại học tại chức năm 2013

08:49 - 05-01-2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
 ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh:
Ngành : KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG, QUẢN TRỊ KINH DOANH 
1. HỆ ĐẠI  HỌC 2,5 NĂM (VĂN BẰNG 2): Thi 2 môn
. Đối tượng : Tốt nghiệp 01 bằng đại học
2. HỆ ĐẠI  HỌC 4-4,5 NĂM : Thi  3 môn (Toán, Lý, Hoá)
. Đối tượng : Tốt nghiệp THPT, THBT trở lên
3. HỆ LIÊN THÔNG ( TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC):  
 . Môn thi:    -Liên thông (Tốt nghiệp sau thời hạn 36 tháng): 
.Trung cấp lên Đại học: Thi 3 môn (1 môn chuyên ngành, 1 môn cơ sở ngành, 1 môn cơ bản)
.Cao đẳng lên Đại học:  Thi 2 môn (1 môn chuyên ngành, 1 môn cơ bản)
  -Liên thông(Tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng): Thi  3 môn (Toán, Lý, Hoá)
 . Đối tượng : Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (cao đẳng nghề) khối ngành kinh tế 
. Thời gian học: Ngoài giờ hành chính
. Ngày thi (dự kiến): Cuối tháng 4 năm 2013 (Trước khi thi có tổ chức ôn tập)
. Lệ phí : 
- Hồ sơ    :   20.000 đ/ 1 bộ
- Học ôn tập     : 300.000 đ / 1 môn
- Thi    : 300.000 đ 
. Nhận hồ sơ từ ngày 25 tháng 02 năm 2013  
. Bán và nhận hồ sơ tại:                 
                       KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC        
                       Phòng C125,126,127 toà nhà C
                       ĐT : 04.36336507 (máy lẻ 687,688,689)

  • tags