Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2013 đợt 2
Tiếng Việt

Đại học liên thông

Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2013 đợt 2

10:35 - 05-01-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Số: 08/TSLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG
LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2013_ĐỢT 2

I. Hệ đại học liên thông chính quy từ TCCN lên Cao đẳng, Đại học, Cao đẳng lên Đại học, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề lên Đại học.

1. Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 55/2012-TT-BGD$ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012.

2. Ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản lý kinh doanh, Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử, Xây dựng.

3. Thời gian nhận hồ sơ ngày: 07 tháng 10 năm 2013 đến hết tháng 12 năm 2013.

II. Hệ đào tạo bằng 2 (cấp bằng chính quy)

1. Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Quyết định số 22/2001-QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001.

2. Ngành đào tạo: Điện - Điện tử, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Quản lý kinh doanh, Quản lý nhà nước.

III. Địa chỉ nộp hồ sơ và các thông tin cụ thể:

Bộ phận tuyển sinh liên thông Đại học chính quy
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Phòng A1.12Y Trung tâm Truyền thông - sảnh nhà A. 
Số 29A/124 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: hubt.edu.vn. Điện thoại 0422 153 214 -  0966 323 431 (Mr. Thuyết)

Lưu ý: Chỉ duy nhất nhận hồ sơ tại Trung tâm Truyền thông - Phòng A1.12Y, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Không nhận hồ sơ tại các cơ sở, trung tâm bên ngoài.

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

PSG. TS. Hà Đức Trụ

  • tags