Danh sách thi ngày 6 và 7 tháng 10/2019 ( Vĩnh Tuy và Từ Sơn)
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Danh sách thi ngày 6 và 7 tháng 10/2019 ( Vĩnh Tuy và Từ Sơn)

16:43 - 04-10-2019

Sinh viên thi môn GDQP&AN ngày 6/10/2019 xem danh sách thi của mình tại đây: 

Vĩnh Tuy ngày 6/10

- Sáng : https://drive.google.com/open?id=1-XiIgZJBQxRhf3h_FURm8ebNygs9L-D7

- Chiều: https://drive.google.com/open?id=1UN0IAvexqygH1IpCQr0yXsiFibVjawCi

Vĩnh Tuy ngày 7/10

- Chiều : https://drive.google.com/open?id=1L7a3bMysnIIbGKlS-SKQsXi-REfFyypo

Từ Sơn:

- Sáng :https://drive.google.com/open?id=1bZeIiEpJUqzUnF22QklcYTBNeXklNC5J

  • tags