DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỘI ĐỒNG SỐ 6 DƯỢC LÂM SÀNG NGÀY 11/09/2021
Tiếng Việt

Khoa Dược học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỘI ĐỒNG SỐ 6 DƯỢC LÂM SÀNG NGÀY 11/09/2021

11:39 - 04-09-2021

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA DK21 

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN SỐ 6 NGÀY 11/09/2021 (xem tại đây) 

Trước buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên phải thực hiện:

- Trước buổi bảo vệ 30 phút sinh viên vào ứng dụng Zoom trên máy tính (máy tính có camera, mic) đăng nhập ghi đầy đủ HỘI ĐỒNG SÔ -Họ và tên – MSV, vào đúng phòng Hội đồng bảo vệ khóa luận của mình, Tương tác với Thư ký HĐ và trình chiếu thử slide

- Xuất trình CMT/Căn cước công dân và Thẻ sinh viên để Hội đồng kiểm tra các thông tin: Họ tên sinh viên, ngày tháng năm sinh, mã sinh viên, lớp, giảng viên hướng dẫn, chủ đề khóa luận tốt nghiệp

-  Xuất trình khóa luận tốt nghiệp với Hội đồng.

- Chuẩn bị Slide để trình chiếu và gửi trước cho Hội đồng 

- Chuẩn bị sẵn sàng giấy bút để ghi nhận xét và câu hỏi của Hội đồng

- Quần áo, đầu tóc gọn gàng, lịch sự.

Sau buổi bảo vệ luận văn sinh viên phải thực hiện:

Muộn nhất 7 ngày tính từ ngày bảo vệ khóa luận - Căn cứ vào ý kiến của Hội đồng sinh viên chỉnh sửa, hoàn thiện bài luận văn tốt nghiệp của mình nộp về Văn phòng khoa (hình thức khoa thông báo sau)

  • tags