Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần sau học kỳ 2 (2018-2019)
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần sau học kỳ 2 (2018-2019)

16:44 - 04-06-2019

THÔNG BÁO

(v/v Nộp phiếu thi lại và nâng điểm 8 tuần sau học kỳ 2 (2018-2019)

 

- Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần sau học kỳ 2 (2018-2019)

+ Thời gian: từ ngày 06/06/2019 đến ngày 08/06/2019. (Buổi sáng từ 8h30 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30).

+ Địa điểm: phòng A504

- Khi nộp phiếu sinh viên phải ghi chính xác mã sinh viên, họ tên, môn thi và ký nhận vào danh sách đăng ký.

- Sinh viên xem danh sách thi lại và thi nâng điểm tại trang web của trường : http://hubt.edu.vn/khoa-2/khoa-ke-toan/60

- Sinh viên có thắc mắc về danh sách thi liên hệ về Văn phòng Khoa Kế toán trước khi thi 03 ngày.

- Sinh viên chỉ được đăng ký thi lại, thi nâng điểm các môn có lịch thi đi 8 tuần sau học kỳ 2 (2018-2019).

                                                 VP KHOA KẾ TOÁN

  • tags