KHOA CNTT - Danh sách thi lại Đại học liên thông tối 27-1-2015
Tiếng Việt

Khoa Triết & KHXH

KHOA CNTT - Danh sách thi lại Đại học liên thông tối 27-1-2015

10:42 - 24-01-2015

- Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu chưa có xin mời liên hệ VP khoa CNTT - D402Y
- Nhắn vào địa chỉ mail: bosungthongtin@gmail.com với nội dung thông báo như sau: họ tên sinh viên - mã sinh viên - môn thi - ngày thi - số điện thoại cá nhân - lý do (ví dụ: em không có trong danh sách thi, em bị sai điểm thi...)
Sau đó chờ phản hồi.

Sinh viên tải danh sách về máy sau đó dùng công cụ tìm kiếm để nhận thông tin.

- Danh sách thi tối 27-1-2015

  • tags