Danh sách lớp, sinh viên chưa thực hiện đánh giá giảng viên Học kỳ I năm học 2018-2019
Tiếng Việt

Trung tâm Tin học

Danh sách lớp, sinh viên chưa thực hiện đánh giá giảng viên Học kỳ I năm học 2018-2019

14:47 - 03-12-2018

Nhà trường thực hiện đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2018-2019 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 15/11/2018.

Đến nay còn một số lớp, số sinh viên chưa thực hiện việc đánh giá.Nhà trường thông báo cho những sinh viên có tên trong danh sách file đính kèm, từ ngày 04/12 đến ngày 15/12/2018 đến tại phòng máy để thực hiện lại việc đánh giá giảng viên.

Thời gian:từ ngày 04/12 đến 12/12/2018 phòng D605, từ 12/12 đến 15/12/2018 phòng D812.

- Sáng từ 8h đến 11h

- Chiều từ 14h đến 17h

- Tối từ 18h30 đến 20h30

=> Sinh viên xem và tải danh sách tại đây.

  • tags