THÔNG BÁO: Thu tiền thi lại học lại các khóa Đại học liên thông
Tiếng Việt

Thông báo chung

THÔNG BÁO: Thu tiền thi lại học lại các khóa Đại học liên thông

10:28 - 03-12-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO
 ( V/v: Thu tiền thi lại học lại các khóa Đại học liên thông) 

Nhà trường thu tiền thi lại các môn học lại các khóa Đại học liên thông cụ thể như sau:

1) Bán phiếu và thu phiếu từ ngày: 09/12/2016 đến hết ngày 12/12/2016

2) Sinh viên mua phiếu tại phòng tài vụ A114Y, điền đầy đủ thông tin vào phiếu sau đó nộp phiếu đăng ký tất cả các môn tại phòng C106Y

  • Môn 3ĐVHT: 40.000Đ
  • Môn 6ĐVHT: 70.000Đ        

3) Lịch thi lại bắt đầu từ ngày 15/12/2016

Ngày 14/12/2016 sinh viên xem lịch thi và danh sách thi cụ thể tại bảng tin sảnh nhà C hoặc trên trang web: hubt.edu.vn/Khoa-Đơn vị/Khoa quản lý đào tạo/Khoa Đại học liên thông/lịch thi.

Lưu ý:

  • Sinh viên có đơn hoãn thi lần 1 phải nộp đơn hoãn thi về phòng
  • C106Y (Gặp cô Nhung) trước ngày 12.12.2016.
  • Nhà trường chỉ bán phiếu và thu phiếu thi lại vào những ngày nêu trên.
  • Sinh viên không nộp phiếu đăng ký sẽ không được thi lại
 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS.TS HÀ ĐỨC TRỤ


  • tags