Lịch thi kết thúc học phần khóa 16 Đại học liên thông - Học kỳ I năm học 2020-2021 từ ngày 7/11/2020 đến ngày 19/11/2020
Tiếng Việt

Khoa Đại học liên thông & Đào tạo từ xa

Lịch thi kết thúc học phần khóa 16 Đại học liên thông - Học kỳ I năm học 2020-2021 từ ngày 7/11/2020 đến ngày 19/11/2020

16:45 - 03-11-2020
Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY
  • tags