Điểm điều kiện các lớp học tháng 6/2019 và 8 tuần đầu HK1 19.20
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Điểm điều kiện các lớp học tháng 6/2019 và 8 tuần đầu HK1 19.20

18:02 - 03-10-2019

Các lớp học môn GDQP&AN tháng 6/2019 và 8 tuần đầu học kỳ I năm học 2019-2020 xem điểm đk của mình tại đây:

Hai tuần đầu tháng 6/2019:  

https://drive.google.com/open?id=1ZxYZwxiLnp_iTdpf0i5q6ed5Jw23O7_B

Hai tuần cuối tháng 6/2019: 

https://drive.google.com/open?id=1ij6rznjS5hsP1x19P9istC6W4Y8Afb1U

Đợt 1- HK1 19-20: 

https://drive.google.com/open?id=1EE3GcaAHpsNBcECXLdg-eBZE-36aMYHi

Đợt 2 HK1 19-20: 

https://drive.google.com/open?id=1zuAexyirmKfYIxyS5pJgpijdpbaMJQil

Đợt 3 HK1 19-20

https://drive.google.com/open?id=1AW9tXEoObLXb_Y80cfcqa63Suq_AVSYl

Đợt 4 HK1 19-20: 

https://drive.google.com/open?id=1XRK3oY1sk8824cF3YzHu56cEpur2k9Sg

  • tags