Khoa CNTT: Danh sách thi ngày 14/6/2019
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi ngày 14/6/2019

15:50 - 03-06-2019

1. Tin 3 - Khóa 23 - Ngành DD, DL, QN, TC, YK

2. Tin 3 - Khóa 23 - Ngành RM, TM

3.  Tin 3 - Khóa 23 - Ngành DK, MT

4. Tin 4 - Khóa 21 - Ngành DK Từ Sơn

-Liên hệ với Giảng viên dạy đúng môn đó nếu không có tên trong danh sách thi, điểm thi.

Liên hệ VP Khoa CNTT (D403 - Giờ hành chính) các thông tin còn lại.

Hạn nhận thắc mắc trước 3 ngày (so với lịch thi)

Lưu ý:

- Đối với môn chuyên ngành

Cách tính điểm kiểm tra trên lớp: (Điểm GV *2 + Điểm khởi nghiệp)/3

- Đối với môn đại cương (Tin 1, Tin 2, Tin 3, Tin 4.1, Tin 4.2)

Cách tính điểm kiểm tra trên lớp: (Điểm Giáo viên + Điểm kiểm tra trắc nghiệm + Điểm khởi nghiệp)/3

  • tags