Thông báo về việc học lại (đợt 2) đối với sinh viên khóa 24 năm học 2020-2021
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

Thông báo về việc học lại (đợt 2) đối với sinh viên khóa 24 năm học 2020-2021

11:14 - 03-04-2021

Lưu ý:

  1. Thời gian đăng ký và duyệt kết quả đăng ký HỌC LẠI ĐỢT 2 từ 05/4/2021 đến hết ngày 16/4/2021.
  2. Thời gian học: Dự kiến từ ngày 26/4/2021 đến ngày 04/7/2021.


Hướng dẫn sinh viên, cố vấn học tập thực hiện quy trình đăng ký học lại. Tại đây.


- link SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI: https://bit.ly/tin_chi_HUBT


- link CỐ VẤN DUYỆT: https://bit.ly/HUBT_GV