Thông báo: Lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”; “Nhà giáo Ưu tú” năm 2017
Tiếng Việt

Thông báo chung

Thông báo: Lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”; “Nhà giáo Ưu tú” năm 2017

09:21 - 03-03-2017

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến Cán bộ, Giảng viên, công nhân viên 
đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”; “Nhà giáo Ưu tú” năm 2017

Căn cứ Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”; “Nhà giáo Ưu tú”, và Công văn số 3332 /BGDĐT-TĐKT của Bộ  Giáo dục và Đào tạo ngày 07/07/2016 V/v  triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”; “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14, năm 2017. Trường đã có thông báo tới các đơn vị về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”; “Nhà giáo Ưu tú” đối với cán bộ, giảng viên của Trường.

Nay, Trường Đại học Kinh doanh Và Công nghệ Hà Nội thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”; “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017  để cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Trường góp ý kiến.

TT

Họ và Tên

Đơn vị  công tác

Danh hiệu xét tặng

1

GS.TS Nguyễn Hữu Khiển

Khoa Quản lý Nhà nước

“Nhà giáo Nhân dân”

2

GS.TS Nguyễn Hữu Dũng

Khoa Kiến Trúc

“Nhà giáo Nhân dân”

3

PGS.TS Đặng Văn Thanh

Khoa Kế toán

“Nhà giáo Ưu tú”


Mọi ý kiến phản hồi về các cá nhân có tên trên, xin gửi trực tiếp  bằng văn bản về phòng Tổ chức Cán bộ  từ ngày 27/02/2017 đến hết ngày 07/03/2017 .

Trân trọng thông báo!

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT DANH HIỆU

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN; NHÀ GIÁO ƯU TÚ

 

  • tags