Danh sách điểm thi tự luận KNGT ngày 27/12/2019 (có từ sơn)
Tiếng Việt

Khoa Triết & KHXH

Danh sách điểm thi tự luận KNGT ngày 27/12/2019 (có từ sơn)

11:49 - 03-01-2020

sinh viên xem ds Tại đây

Sv cần nộp phiếu thi lại - nâng điểm về khoa trước ngày 10/01/2020

  • tags
Tin khác