Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Tiếng Việt

Khoa Môi trường

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

15:53 - 02-12-2017

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tên ngành đào tạo: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức rèn luyện thể chất và quốc phòng – an ninh, chuẩn tiếng anh theo quy định hiện hành; người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

1. Yêu cầu về kiến thức:

- Hoàn thành khối lượng kiến thức toàn khóa theo thời gian đào tạo 4 năm, gồm: 155 tín chỉ (TC)

- Vận dụng các kiến thức cơ bản như triết học, phương pháp diễn thuyết, kinh tế vi mô, thống kê, phân tích môi trường vào giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong cuộc sống và công việc.

- Có kiến thức cơ sở và chuyên sâu về lĩnh vực khoa học và quản lý môi trường vận dụng trong việc giải quyết các công việc thực tiễn như: Phân tích và đánh giá tác động môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, xây dựng bản đồ quy hoạch phát triển tài nguyên thiên nhiên, xây dựng chính sách môi trường, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái, ứng dụng tư duy hệ thống trong bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên & môi trường.

- Có nhận thức về sự đa dạng trong văn hóa và kiến thức bản địa về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường của từng vùng miền/khu vực, vận dụng kiến thức về phương pháp tiếp cận nông thôn, phương pháp có sự tham gia và phương pháp xây dựng kế hoạch chiến lược trong quản lý tài nguyên và môi trường bền vững.

- Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu, quản lý và điều hành các dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực quản lý môi trường.

- Đạt trình độ B1 ngoại ngữ Tiếng Anh và đạt trình độ B tin học; có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

2. Yêu cầu về kỹ năng:

2.1. Kỹ năng cứng:

- Có khả năng xây dựng kế hoạch, điều tra đánh giá hiện trạng và lập bản đồ quy hoạch sử dụng tài nguyên và môi trường, phát triển các mô hình sinh thái bền vững, các khu bảo tồn thiên nhiên và du lịch.

- Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ, kỹ thuật, phương tiện và phần mềm ứng dụng như: GIS, viễn thám trong nghiên cứu và áp dụng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường bền vững.

- Có khả năng phân tích, đánh giá tác động môi trường và xây dựng chính sách môi trường.

- Có khả năng vận dụng tư duy hệ thống trong xây dựng các mô hình ứng dụng trong bảo tồn và phát triển tài nguyên, môi trường và du lịch.

- Có khả năng thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên.

- Có khả năng thiết kế và triển khai các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

2.2. Kỹ năng mềm:

- Có khả năng tổng hợp, phân tích đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch và viết báo cáo.
 - Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Có kỹ năng hướng dẫn, thúc đẩy thảo luận nhóm, chuẩn bị, lên kế hoạch và tổ chức các hội thảo, hội nghị và tập huấn.

- Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác, đàm phán và quản lý mâu thuẫn trong làm việc với cộng đồng và đối tác.

- Thành thạo các công cụ PRA, RRA trong điều tra, đánh giá nông thôn.

- Có khả năng sáng tạo và giải quyết các vấn đề một cách linh hoạt, hiệu quả.

- Có khả năng làm việc và thích ứng với môi trường làm việc quốc tế, môi trường có sự khác biệt về văn hóa và tập quán.

- Có kỹ năng quản lý, đánh giá một dự án trong lĩnh vực môi trường.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có năng lực chuyên môn về Quản lý môi trường, có sáng kiến trong công việc được giao.

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Có năng lực lập nhóm làm việc, lập kế hoạch, lập điều phối, phát huy trí tuệ từng cá nhân và tập thể trong thực hiện các đồ án, dự án trong lĩnh vực quản lý môi trường.

- Có năng lực tự đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

4. Yêu cầu về thái độ:

- Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, trong đó nắm vững và thực hiện tốt quy định liên quan đến lĩnh vực Môi trường.

- Có hiểu biết về Luật Môi trường, Quản lý môi trường.

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công việc, tinh thần làm việc tập thể và tác phong chuyên nghiệp.

- Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và nghiệp vụ, luôn tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn.

- Có thói quen thường xuyên cập nhật tri thức mới thông qua việc đọc và tìm hiểu thông tin trên mạng.

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Làm việc tại tất cả các doanh nghiệp sản xuất như: Mì chính, sữa, thực phẩm, thịt, cơ khí, hóa chất, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, giấy, dệt, thép…

- Làm công tác quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường cho các doanh nghiệp và cho các dự án kinh tế.

- Làm công tác thanh tra, giám sát môi trường tại các Phòng Tài nguyên và Môi trường; các Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Làm cán bộ nghiên cứu tại viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về lĩnh vực môi trường.

- Làm công việc quản lý môi trường tại địa bàn các thôn, xã, các làng nghề…

- Làm giảng viên giảng dạy chuyên ngành Môi trường tại các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

- Làm quản lý môi trường hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà máy phấn đấu đạt tiêu chuẩn ISO 14000.

- Làm Cảnh sát Môi trường của Bộ Công an.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường của khoa Môi trường – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.

- Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn và dài hạn để nâng cao cập nhật kiến thức.

- Đủ trình độ học sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Quản lý Môi trường tại các trường trong và ngoài nước.

KHOA MÔI TRƯỜNG

  • tags