PHT Đỗ Quế Lượng chủ trì Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và trao phần thưởng cho sinh viên khá giỏi toàn Trường năm học 2017 – 2018.
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Đỗ Quế Lượng chủ trì Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và trao phần thưởng cho sinh viên khá giỏi toàn Trường năm học 2017 – 2018.

08:30 - 02-11-2018

Thứ Sáu

02/11

8h30

PHT Đỗ Quế Lượng chủ trì Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và trao phần thưởng cho sinh viên khá giỏi toàn Trường năm học 2017 – 2018.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV; Đại diện Lãnh đạo các Khoa, các phòng và Trung tâm thuộc Trường; Giáo viên Chủ nhiệm P.CTSV; Sinh viên Khá giỏi, lớp tiên tiến, cán bộ lớp tiên tiến.

(Các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công)

Hội trường lớn Nhà B

  • tags