Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sỹ Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sỹ Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

15:12 - 02-11-2017

Tên chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật phần mềm

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ

1. Yêu cầu về kiến thức:

Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm có hiểu biết một cách cơ bản và cập nhật về lĩnh vực phát triển phần mềm; có năng lực thực hành cao trong phát triển phần mềm; có năng lực nghiên cứu, phát triển các vấn đề liên quan về công nghệ phần mềm.

- Có kiến thức về thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển phần mềm ứng dụng cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

- Biết cách tổ chức quản lý phát triển một dự án phần mềm hoàn chỉnh theo các quy trình chuẩn.

- Đưa ra các giải pháp, các sản phẩm phần mềm phù hợp cho các tổ chức.

- Có kiến thức thực hiện việc tổ chức, quản lý đảm bảo chất lượng cho một hệ thống phần mềm.

2. Yêu cầu về kỹ năng:

+ Kỹ năng cứng:

-  Có kỹ thuật, kỹ năng trình bày một vấn đề  mới trong lĩnh vực phát triển phần mềm rõ ràng. Có kỹ năng hoàn thành công việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính qui luật.

- Có khả năng ứng dụng các công nghệ mới vào trong các dự án, công trình dự án phần mềm. Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thí nghiệm những giải pháp mới.

- Có phương pháp làm việc khoa học, có tầm nhìn chiến lược và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề về phần mềm, kiểm thử và quy trình phát triển phần mềm.

- Có khả năng nghiên cứu một vấn đề mới mà thế giới đang làm về cơ sở dữ liệu; bảo trì phần mềm; quy trình phát triển phần mềm.

+ Kỹ năng mềm:

-  Có kỹ năng cập nhật các kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các công nghệ mới về lĩnh vực phát triển phần mềm, học tập suốt đời;

- Có kỹ năng nghiên cứu và vận dụng được các kiến thức công nghệ mới, đa lĩnh vực vào phát triển các sản phẩm và ứng dụng kỹ thuật phần mềm vào trong công việc;

- Có kỹ năng xây dựng, chỉnh sửa và phát triển phần mềm dựa trên các công cụ lập trình, phân tích, đánh giá yêu cầu của dự án, đưa ra giải pháp tiếp cận công nghệ mới.

- Có kỹ năng áp dụng các chuẩn, các công cụ và thành phần phần mềm sẵn có để phát triển các dự án phù hợp cho khách hàng.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

– Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ phát triển phần mềm, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thiết kế.

– Có khả năng đưa ra được những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật.

– Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện các đồ án, dự án thiết kế phần mềm.

– Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

4. Yêu cầu về thái độ:

 – Nắm vững và thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ và lối sống lành mạnh;

– Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần làm việc tập thể;

– Thực hiện nghiêm túc luật bản quyền và sở hữu trí tuệ;

– Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và nghiệp vụ. Luôn tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn.

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng các yêu cầu của thực tế tại các công ty phát triển phần mềm, các tổ chức cung cấp dịch vụ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Một số công việc mà thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Chuyên gia phát triển phần mềm;

- Quản lý dự án phần mềm;

- Chuyên gia phân tích, thiết kế phần mềm;

- Chuyên gia kiểm thử.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Học viên có khả năng tiếp tục nghiên cứu theo các hướng: tiến trình phát triển phần mềm (mô hình tiến trình, tiến trình phát triển phần mềm hướng thành phần, hướng đối tượng, hướng hình thức hóa); các vấn đề sử dụng lại trong phát triển phần mềm; tự động hóa trong phát triển phần mềm; quản lý dự án phần mềm (độ đo và ước lượng phần mềm, đảm bảo chất lượng phần mềm, phân tích rủi ro, lập lịch, quản lý cấu hình…), kiến trúc phần mềm, tái kỹ nghệ phần mềm; phát triển hệ thống thời gian thực, hệ thống nhúng; tương tác người máy và thiết kế giao diện ...

Học viên có khả năng báo cáo, hoàn thành các bài báo khoa học, có khả năng tiếp tục nghiên cứu để trở thành các giảng viên, cán bộ khoa học theo định hướng nghiên cứu sau này.

Học viên ngành thạc sỹ Kỹ thuật phần mềm sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp:

– Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về phát triển kỹ thuật xây dựng phần mềm ứng dụng trong và ngoài nước;

– Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan;

– Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Phần mềm tại các trường  trong và ngoài nước.

  • tags