Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chuyên ngành Tiếng Trung
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Trung - Nhật

Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chuyên ngành Tiếng Trung

10:45 - 02-11-2017

Tên chuyên ngành đào tạo: Tiếng Trung

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng – an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học ngành tiếng Trung phải đạt được các yêu cầu năng lực sau:

1.Yêu cầu về kiến thức:

– Hoàn thành khối lượng kiến thức toàn khóa theo thời gian đào tạo 4 năm, gồm: 150 Tín chỉ (TC)

Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương: 16 TC

Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 134 TC (44 TC khối lượng kiến thức cơ sở, 42 TC khối lượng kiến thức chuyên ngành,24 TC khối ngoại ngữ 2, 14 TC kỹ năng sử dụng máy vi tính, 10 TC thực tập cuối khóa và Luận văn tốt nghiệp).

– Có kiến thức cơ bản về từ vựng, ngữ pháp.

– Có kiến thức cơ bản về lý luận dịch thuật bao gồm phiên dịch và biên dịch.

Có kiến thức sâu về từ vựng chuyên ngành kinh tế trên tất cả các lĩnh vực.

– Có kiến thức về giao tiếp ngoại ngữ và khả năng phiên dịch bằng tiếng Trung tốt.

2. Yêu cầu về kỹ năng:

+ Kỹ năng cứng:

– Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính để đánh máy bằng tiếng Trung.

– Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn bản liên quan đến tiếng Trung.

– Có kỹ năng thành thạo, linh hoạt, sáng tạo trong việc sử dụng Power Point để làm báo cáo thuyết trình bằng tiếng Trung.

– Có kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Trung lưu loát.

– Có kỹ năng biên, phiên dịch tốt những tài liệu thuộc các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội.

– Có kỹ năng năng tư duy, phát triển, thể hiện ý tưởng để hoàn thành 1 báo cáo

hoặc luận văn bằng tiếng Trung.

– Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình về ý tưởng bằng tiếng Trung trước khách

hàng và đối tác có sử dụng tiếng Trung.

– Có kỹ năng làm việc nhóm và sắp xếp công việc trong quá trình làm việc.

Có khả năng làm thư ký đối ngoại cho giám đốc.

+ Kỹ năng mềm:

– Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành tiếng Trung trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau.

– Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá các tài liệu tiếng Trung chuyên ngành.

– Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường.

– Có thể viết được báo cáo bằng tiếng Trung có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn bằng tiếng Trung.

– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc hoàn thành báo cáo, tiểu luận và luận văn bằng tiếng Trung.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

– Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ bằng tiếng Trung , có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tiếng Trung.

– Có khả năng đưa ra được những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về ngôn ngữ.

– Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong quá trình hoàn thành báo cáo hoặc trong quá trình làm việc.

– Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

 

4. Yêu cầu về thái độ:

– Nắm vững và thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực biên phiên dịch;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ và lối sống lành mạnh;

– Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt kỷ luật lao động, có tinh thần làm việc tập thể;

– Thực hiện nghiêm túc luật bản quyền và sở hữu trí tuệ;

– Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và nghiệp vụ. Luôn tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn.

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

– Cử nhân ngành tiếng Trung có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực tiếng Trung như phiên dịch, biên dịch, xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế…

– Làm việc ở các cơ quan quản lý, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước có liên quan đến tiếng Trung.

– Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về chuyên nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Trung tại các Viện nghiên cứu ngôn ngữ hoặc tại các trường Đại học và Cao đẳng có liên quan đến tiếng Trung.

– Giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề có liên quan đến tiếng Trung.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Sinh viên ngành tiếng Trung sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp:

– Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về tiếng Trung trong và ngoài nước;

– Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan như tiếng Anh, tiếng Nhật;

– Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành tiếng Trung tại các trường  trong và ngoài nước

 

KHOA TIẾNG TRUNG
  • tags