Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chuyên ngành Quản lý Nhà nước
Tiếng Việt

Khoa Quản lý nhà nước

Chuẩn đầu ra trình độ đại học Chuyên ngành Quản lý Nhà nước

10:59 - 02-11-2017

1.  Khối lượng kiến thức sau khi tốt nghiệp

Khối lượng hoàn thành: 150 tín chỉ

2.  Năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp

Mục tiêu chung:  Đào tạo cử nhân chuyên ngành quản lý nhà nước có năng lực làm việc, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn được đào tạo trong quá trình Đảng và nhà nước phát triển theo định hướng đã đề ra, có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với Tổ quốc, nhiệt tình công việc, gắn bó với nghề nghiệp, trung thực và mẫn cán trong công việc được giao.

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, người học sau khi tốt nghiệp phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

a) Kiến thức:

Có kiến thức chuyên môn toàn diện trong lĩnh vực quản lý nhà nước; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

-     Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý nhà nước được trang bị những kiến thức cơ bản về hành chính học, khoa học quản lý, khoa học chính sách công, khoa học pháp lý, chính trị học, xã hội học và các kiến thức về Quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực: Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục, Y tế, An ninh-Quốc phòng, Môi trường, Doanh nghiệp…(những kiến thức cần thiết cho cán bộ Công chức, viên chức trong các ngạch, bậc: Cán sự, Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp…);

-     Công chức công vụ, luật cán bộ công chức; luật viên chức;

-     Tổ chức nhân sự hành chính, Kỹ năng lãnh đạo, quản lý;

-     Tổ chức quản trị văn phòng trong các cơ quan, doanh nghiệp;

-     Văn hóa công sở, Kỹ năng giao tiếp, Lễ tân nhà nước, Kỹ năng thuyết trình, Tổ chức khoa học lao động và làm việc theo nhóm, kỹ năng xử lý tình huống , đàm phán, đối thoại;

-     Nghiệp vụ thư ký, trợ lý hành chính, tin học văn phòng, kỹ năng tác nghiệp hành chính và văn thư lưu trữ;

-     Nghiệp vụ kế toán hành chính…

b) Kỹ năng:

- Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng phân tích và nghiên cứu để xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong thực tiễn công tác tại tổ chức có liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước;

- Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng phân tích, tổng hợp, dự báo và trình bày thông tin một cách độc lập;

- Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng tiếp cận và thích nghi với môi trường thay đổi không ngừng hiện nay;

- Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng làm việc theo nhóm, phát triển nhóm;

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổ chức công việc, giao tiếp cá nhân, tổ chức liên quan và khả năng làm việc độc lập;

- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác và làm việc với các tổ chức khu vực công, khu vự tư cũng như đối với cộng đồng;

- Có kỹ năng truyền thông, biết sử dụng các phương tiện hỗ trợ, có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch và viết báo cáo;

- Thành thạo các kỹ năng công tác quản lý trong các cơ quan hành chính cả khu vực công, khu vực tư;

- Kỹ năng soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản; kỹ năng tổng hợp, xử lý và phân tích thông tin phục vụ xây dựng và ban hành quyết định quản lý, kỹ năng phân tích, hoạch định, thực hiện chính sách công.; văn thư; lưu trữ…;

- Có khả năng tư duy theo hệ thống và sáng tạo;

- Có khả năng ứng dụng các phương tiện khoa học, kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực quản lý nhà nước như Chính phủ điện tử, Quản lý công mô hình hiện đại…

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Năng lực tự chủ:

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng phân tích, đánh giá, và tham mưu cho các cấp quản lý trong việc ra các quyết định liên quan đến các lĩnh vực mà mình theo học, từ đó nâng cao hiệu quả công việc của mình trong môi trường khu vực công, khu vực tư.

- Sinh viên còn được trang bị nghiệp vụ quản lý hành chính, có khả năng tổ chức và quản lý một cách khoa học và hiệu quả các hoạt động hành chính trong các tổ chức;

- Có khả năng ứng dụng các kiến thức về quản lý nhà nước để triển khai, tổng kết, đánh giá các chính sách công của nhà nước.

Trách nhiệm:

- Tuân thủ pháp luật, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc trong tổ chức.

- Tôn trọng đồng nghiệp, đối tác giữ chữ tín và cam kết, chuyên nghiệp, chủ động trong công việc; có tư duy logic; có tinh thần trách nhiệm, tự tin giải quyết các công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động đề xuất các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh trong công việc.

- Thái độ nghiêm túc, chấp hành các quy chế của Bộ GDĐT và nội quy của nhà trường.

- Thể hiện tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn trao đổi, tránh lối học thụ động, đối phó.

- Tích tực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, chủ động trong học tập tiếp thu kiến thức về quản lý nhà nước, rèn luyện kỹ năng làm việc khoa học, chuyên nghiệp, phù hợp với xu hướng hiện nay.

3.  Những kiến thức bổ trợ, kỹ năng mềm

+ Ngoại ngữ:

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc ngoại ngữ khác tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tin học:

- Có kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm tin học như word, excel, ... ứng dụng trong hành chính, văn phòng và bối cảnh phát triển quản lý điện tử và hội nhập hiện nay.

4.  Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có đủ trình độ, chuyên môn, phẩm chất để đảm nhận nhiệm vụ công việc của các chức danh:

- Chuyên viên thực hiện các nhiệm vụ thuộc quản lý hành chính, quản trị tổ chức, nhân sự hành chính, phân tích xây dựng và thực hiện chính sách, tổ chức khoa học lao động quản lý, quản trị hành chính văn phòng, lãnh đạo quản lý điều hành công việc của các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ, tổ chức kinh tế từ Trung ương tới địa phương, các tổ chức tư nhân, tổ chức nước ngoài.

- Cán bộ hành chính văn phòng; Thư ký tổng hợp; Chuyên viên văn phòng; Cán bộ văn thư – lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; Bộ phận tham mưu, tổng hợp; Trợ lý cho các cấp lãnh đạo, quản lý…

- Cán bộ  nghiên cứu, giảng dạy ngành Quản lý nhà nước ở các trường cao đẳng, đại học, các trung tâm và viện nghiên cứu.

- Sau khi nhận được bằng cử nhân Quản lý nhà nước sinh viên có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trong nước cũng như nước ngoài các bậc Cao học và Nghiên cứu sinh để trở thành Thạc sỹ và Tiến sỹ Quản lý nhà nước (Hành chính công). 

  • tags