Danh sách thi môn GDQP-AN
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Danh sách thi môn GDQP-AN

08:59 - 02-06-2016

Sinh viên khóa 20 các lớp (KT,TC,NH,LK), học lại HK2 2015-2016 xem danh sách thi, giờ thi, phòng thi của mình tại đây: 

https://drive.google.com/open?id=0B7WA2-KDQdKTd28zNFVUVVB3Yms

Danh sách thi khối TM18: 

https://drive.google.com/open?id=0B7WA2-KDQdKTb00tLTFGZWFYT0E

Sinh viên kiểm tra kỹ lại họ tên, mã sinh viên của mình, nếu có sai sót báo lại ngay cho Khoa.

Mọi thắc mắc sẽ giải quyết đến hết chiều ngày thứ 6 3/6/2016.


  • tags