Bổ sung Lịch tuần từ 1/4/2019 đến 6/4/2019 (số 32)
Tiếng Việt

Thông báo chung

Bổ sung Lịch tuần từ 1/4/2019 đến 6/4/2019 (số 32)

16:37 - 02-04-2019

THÔNG BÁO

V/v bổ sung lịch tuần số 32

 

  Văn phòng trân trọng thông báo về việc bổ sung lịch tuần số 32 như sau:

 

Ngày

Giờ

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Năm

4/4

8h30

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì họp về việc khảo sát thực trạng công tác giáo dục lối sống học sinh sinh viên theo công văn số 1260 ngày 29/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời dự: ô.Cát (Đảng ủy); ô.Chiến (CTCĐ); b.Toàn (Ban vì sự tiến bộ PN); a.Hạnh (Đoàn TN); c.Khánh (Hội SV); ô.Đồng (P.KH&ĐBCL); ô.Học (P.QLĐT); Ban Lãnh đạo P.CTSV; Đại diện Lãnh đạo VP; a.Long (TTTT).

Phòng A117

14h00

PHT Đỗ Quế Lượng chủ trì họp với sự tham dự của PHT Trần Đức Minh về sắp xếp lại tổ chức và nhân sự của 03 Khoa Tiếng Anh: A1, A2, B1, Ngôn ngữ Anh.

Thành phần: Chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh A1, A2, B1, Ngôn ngữ Anh; ô.Nhị (VP); ô.Huyền (P.TCCB); ô.Sắc (P.QLĐT); ô.Đồng (P.KH&ĐBCL); ô.Đức (P.CTSC).

Phòng A205

 

                                                                                            VĂN PHÒNG

 

  • tags