Thông báo về việc làm thẻ sinh viên
Tiếng Việt

Trung tâm dịch vụ HUBT

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên

15:16 - 02-04-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HUBT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


   
Hà nội, ngày ..... tháng..... năm 2016


THÔNG BÁO

V/v; Làm thẻ sinh viên

          Căn cứ vào quy định của Nhà trường về việc quản lý sinh viên và để phục vụ cho quá trình học tập. Trung tâm Dịch vụ HUBT xin thông báo:

Sinh viên nào chưa làm thẻ sinh viên hoặc bị mất, hỏng thẻ đề nghị các bạn đến làm thủ tục cấp thẻ mới và thẻ làm lại.

Hồ sơ làm thẻ của mỗi sinh viên bao gồm:

-         Đối với thẻ làm mới  : Nộp 2 ảnh 4 x 6 và 2 chứng minh thư photo

-         Đối với thẻ làm lại    : Đăng ký xin cấp lại thẻ và nộp lệ phí 30.000đ/thẻ

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ HUBT - Phòng B106Y - (043) 36380178

Thời gian làm việc         : Từ 7h sáng – 19h tối (Từ Thứ 2 – Thứ 7 trong tuần)

 Trân trọng!

 

 

Trung tâm Dịch vụ HUBT

 

 

 

  • tags
Tin khác