CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2018 - 2022, TẦM NHÌN 2030
Tiếng Việt

Viện hợp tác quốc tế

CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2018 - 2022, TẦM NHÌN 2030

09:54 - 02-03-2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  10  tháng  5 năm 2019

Số: 1593/BGH-HTQT

 

CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

GIAI ĐOẠN 2018 - 2022, TẦM NHÌN 2030

 

I. Tình hình chung về Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội:

Trường được thành lập năm 1996, tuy còn nhiều khó khăn trong những năm đầu nhưng đã sớm triển khai các hoạt động quan hệ và hợp tác quốc tế. Năm 1998 Trường đã có quan hệ trao đổi hợp tác với một số trường đại học ở Châu Âu như Hà Lan, Bỉ. Năm 1999 GS. Hiệu trưởng ký thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, Hà Lan, sau đó đã gửi nhóm sinh viên đầu tiên của Trường sau khi kết thúc năm thứ 3 sang học năm cuối tại Trường Đại học Saxion, hình thức 3+1. Tiếp đó Trường mở rộng hợp tác với các trường đại học của Đài Loan, của Trung Quốc để đưa sinh viên đi du học theo các hình thức 2+2, 1+3; trao đổi sinh viên, giảng viên, thực tập sinh và nhiều hình thức hợp tác khác, như: Trao đổi đoàn công tác, tổ chức Hội thảo khoa học, tham gia diễn đàn giáo dục, …

Từng bước phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại học của Anh, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp, Mỹ, …

Đến nay Trường đã thực hiện thành công 11 chương trình liên kết đào tạo với đại học nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và cấp phép, bao gồm cả bậc đại học và thạc sĩ. Theo đó đã có gần 1.300 sinh viên tốt nghiệp đại học và 500 học viên tốt nghiệp cao học. Ngoài ra, Trường cũng đã cử gần 100 đoàn cán bộ quản lý, giảng viên đi thăm quan, trao đổi kinh nghiệm đào tạo tại các trường đại học đối tác nước ngoài, tiếp nhận hàng trăm đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên nước ngoài vào nghiên cứu, học tập và trao đổi kế hoạch hợp tác, kinh nghiệm quản lý và đào tạo, thăm quan, hội thảo khoa học.

Từ năm 2012 Trường bắt đầu tiếp nhận đào tạo cán bộ, Lưu học sinh (LHS) Lào và Campuchia, nhận đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ Văn phòng Quốc hội Lào, Thượng viện Campuchia, cán bộ Ngân hàng Lào - Việt. Tính đến nay Trường đã tiếp nhận đào tạo các loại hình trên 1200 cán bộ, LHS đến từ Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện nay có gần 600 LHS đang học tập tại Trường, trong đó chủ yếu là LHS đến từ Lào, số ít đến từ Campuchia, Trung Quốc.

Hơn 20 năm phát triển Hợp tác quốc tế, Trường đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Đó là, một đội ngũ cán bộ đã được đào tạo tại nước ngoài. Tốt nghiệp về nước số cán bộ này vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có trình độ chuyên môn tốt, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, tất cả đều có việc làm tại các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Trường có điều kiện cử nhiều cán bộ, giảng viên ra nước ngoài thăm quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; tiếp nhận nhiều đoàn cán bộ, sinh viên nước ngoài vào giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi kế hoạch hợp tác.

Trong những năm tới hoạt động hợp tác quốc tế của Trường sẽ có điều kiện thúc đẩy mạnh hơn trên cơ sở Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội giai đoạn 2018 - 2022, tầm nhìn đến 2030.

II. Kế hoạch phát triển Hợp tác quốc tế về đào tạo Giai đoạn 2018 - 2022, Tầm nhìn đến 2030

1. Hợp tác quốc tế với các cơ sở giáo dục nước ngoài:

Duy trì và nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo với các trường đại học đã có thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo trong những năm qua, cụ thể:

- Với Trung Quốc: Duy trì hợp tác với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Quế Lâm; Trường Đại học Bách khoa Quế Lâm; thiết lập quan hệ với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây. Trong giai đoạn 2018-2022 sẽ gửi đi 30 cán bộ giảng viên và sinh viên theo chương trình trao đổi và phấn đấu đến năm 2030 sẽ tăng số sinh viên trao đổi lên 50 và sẽ cử được 20 giảng viên sang các trường đối tác Trung Quốc để học tập và trao đổi kinh nghiệm về giáo dục đại học. Dự kiến tiếp nhận khoảng 50 sinh viên và cán bộ giảng viên của các trường bạn sang học tập và trao đổi theo các chương trình hợp tác đào tạo.

- Với Đài Loan: Tiếp tục phát triển hợp tác với Trường Đại học KHKT Triều Dương; Trường Đại học Nghĩa Thủ; Trường Đại học KHƯD Cao Hùng.

Ngoài ra, duy trì quan hệ với các trường đại học đã có hợp tác trong những năm qua, như Đại học Trung Nguyên, Đại học Minh Truyền, Đại học Á Châu. Những trường đại học này đều là các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hiện đại.

Trong giai đoạn 2018-2022 Trường đã triển khai mở rộng hợp tác đào tạo với 8 trường đại học của Đài Loan và đã cử đi 50 sinh viên sang các trường bạn đào tạo. Kế hoạch đến năm 2030 Trường sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ với 5 trường đại học của Đài Loan và phấn đấu gửi đi 100 sinh viên và cán bộ giảng viên sang các trường học tập và trao đổi theo các chương trình hợp tác đào tạo.

- Với Hà Lan: Trong giai đoạn 2018 - 2022 Trường duy trì hợp tác đào tạo với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion trên các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Kế hoạch đến năm 2030 Trường sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng thêm 1-2 đối tác mới của Hà Lan trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như gửi sinh viên và cán bộ giảng viên của Nhà trường sang Hà Lan tham dự các diễn đàn và hội thảo quốc tế.

- Với Vương quốc Anh: Tiếp tục nối lại quan hệ với Trường Đại học Tây Anh (The University of the West of England) mà hai trường đã ký thỏa thuận hợp tác và đã có sinh viên của Trường sang học. Trong giai đoạn 2018 - 2022 hai trường vẫn duy trì trao đổi các chương trình hợp tác đào tạo. Kế hoạch đến năm 2030 sẽ đưa đi 10 sinh viên và cán bộ giảng viên sang trường bạn theo chương trình trao đổi và thăm quan học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế và du lịch.

- Với Hàn Quốc: Thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác và liên kết đào tạo với Đại học JeonJu theo 3 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Cơ - Điện tử/Kỹ thuật Ô tô; Điện - Điện tử. Trong những năm tới tiếp tục mở rộng hợp tác về các chuyên ngành đào tạo với các trường đại học khác. Giai đoạn 2018 - 2022 Trường sẽ cử đi 100 sinh viên sang Trường Đại học JeonJu để đào tạo các chuyên ngành kể trên. Kế hoạch đến năm 2030 Trường sẽ duy trì hợp tác đào tạo với Trường Đại học JeonJu và mở rộng thêm 1-2 đối tác mới từ Hàn Quốc và phấn đấu sẽ cử sang Hàn Quốc 200 cán bộ giảng viên và sinh viên theo chương trình hợp tác đào tạo.

- Với Úc: Duy trì và phát triển hợp tác với Đại học Công nghệ Swimburne về các chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật. Trước mắt duy trì các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập sinh và hội thảo khoa học theo chuyên đề, tiến tới hợp tác liên kết đào tạo 2+2. Nghiên cứu mở rộng đào tạo Sau đại học bậc thạc sĩ với phương thức 1+1 ở một số ngành khác như: Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế và tiếng Anh.

Nối lại quan hệ với Trường Đại học James Cook, là một trường công lập của Chính phủ Úc ra đời từ tháng 4 năm 1970, là một trong 10 trường đại học nhiệt đới hàng đầu thế giới mà trước đây Trường đã có chương trình hợp tác. Với Trường Đại học New England, là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Úc đã có quan hệ với Trường trước đây. Trường này đã có thời gian cử giảng viên sang giảng dạy một tuần hoàn toàn miễn phí.

Trong giai đoạn 2018 - 2022 Trường vẫn duy trì chương trình trao đổi học thuật và các chương trình đào tạo với Trường Đại học James Cook, nhưng tạm dừng các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên. Kế hoạch đến năm 2030 Trường sẽ cử đi Úc 15 cán bộ giảng viên và sinh viên theo chương trình trao đổi và tham dự các hội thảo về NCKH trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

- Với Liên bang Nga: Thiết lập quan hệ hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp miền Bắc mang tên Lomonocov, trước mắt đến năm 2022 tiến hành trao đổi đoàn, trao đổi sinh viên và tổ chức giao lưu, xeminar, sau đó sẽ mở rộng hình thức liên kết đào tạo. Triển khai quan hệ với Đại học Kinh tế Mạc Tư Khoa, Đại học Kinh tế Saint Peterbourg và một số trường khác. Kế hoạch đến năm 2030 sẽ thực hiện thành công các chương trình hợp tác đào tạo với Đại học Lomonocov và sẽ cử đi 10 cán bộ giảng viên, sinh viên sang trường bạn thăm quan học tập và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

- Với Lào và Campuchia: Tiếp tục tiếp nhận đào tạo LHS và học viên sau đại học, học viên các lớp ngắn hạn theo yêu cầu của bạn, duy trì lưu lượng LHS các loại tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong khoảng 500 - 700 người/năm.

Với CHDCND Lào tiến hành nghiên cứu và thiết lập quan hệ hợp tác theo các hình thức như:

- Liên kết đào tạo 1+3 và 2+2 do Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp.

- Cùng tổ chức Hội thảo khoa học về các chuyên đề như phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm quản lý, phát triển kinh tế của Việt Nam và Lào; biên soạn thuật ngữ chuyên ngành Việt - Lào, Lào - Việt phục vụ học tập và nghiên cứu của LHS.

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác, tuyển sinh học sinh Campuchia sang học tại Trường, trao đổi sinh viên, giảng viên và các hình thức hợp tác khác.

Kế hoạch đến năm 2030 Trường ta sẽ nhận đào tạo cho CHDCND Lào và Campuchia khoảng 1000 sinh viên cũng như cán bộ của 2 nước sang học ngắn hạn tại Việt Nam.

- Sau năm 2022: Mở rộng hợp tác đào tạo với các trường đại học khác trong khu vực, Châu Á, Châu Âu và thế giới nói chung. Trong giai đoạn đến 2022 vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác trao đổi ngắn hạn hoặc thăm quan, thực tập, …

- Phát triển hợp tác với các tổ chức quốc tế và tổ chức giáo dục khác nhằm tìm nguồn học bổng cho sinh viên của Trường học trong nước và học bổng du học nước ngoài; tài trợ và tổ chức Hội thảo khoa học theo các đề tài cùng quan tâm.

2. Các nội dung hợp tác đào tạo:

- Tiếp tục thực hiện các chương trình liên kết đào tạo đã có và nghiên cứu, tìm hiểu khả năng của đối tác nước ngoài để mở rộng thêm về đối tác và ngành nghề đào tạo, đặc biệt chú ý đến các trường đại học tiên tiến của Châu Á và thế giới. Tổ chức nghiên cứu viết tài liệu cơ bản về các trường đại học đối tác trọng điểm trong khu vực Châu Á, Châu Âu, Mỹ, … để quảng bá tuyển sinh du học và thu hút sinh viên nước ngoài vào học tiếng Việt và các chuyên ngành khác.

- Có kế hoạch mời các nhà khoa học gốc Việt và chuyên gia nước ngoài vào giảng dạy, nghiên cứu đối với các chuyên ngành như ngoại ngữ, quản lý và khoa học kỹ thuật; đồng thời tạo điều kiện để giảng viên của Trường có đủ khả năng ra nước ngoài giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trường có chính sách đãi ngộ đúng đắn cho các đối tượng này.

- Mở rộng hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu, chương trình đào tạo với đại học nước ngoài.

- Mở rộng thành phần LHS nước ngoài vào học tại trường từ các nước trong khu vực, Châu Á và thế giới.

- Tiếp tục đưa sinh viên, học viên đi thực tập, trao đổi, du học dài hạn tại nước ngoài theo chương trình liên kết đào tạo và thỏa thuận hợp tác.

III. Kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học giai đoạn 2018 - 2022, tầm nhìn 2030.

1. Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua

Tính đến nay, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã có hơn 20 năm hợp tác và trao đổi giáo dục với các trường đại học và các tổ chức giáo dục nước ngoài. Năm 1998 Trường đã có quan hệ trao đổi hợp tác với một số trường đại học ở Châu Âu như Hà Lan, Bỉ. Năm 1999 Trường ký thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, Hà Lan, sau đó đã gửi nhóm sinh viên đầu tiên của Trường sau khi kết thúc năm thứ 3 sang học năm cuối tại Trường Đại học Saxion. Tiếp đó Trường mở rộng hợp tác với các trường đại học của Đài Loan, của Trung Quốc để đưa sinh viên đi du học và trao đổi sinh viên, giảng viên, thực tập sinh cũng như nhiều hình thức khác, như: Trao đổi đoàn công tác, tổ chức Hội thảo khoa học, tham gia diễn đàn giáo dục, …

Qua đó từng bước phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại học của Anh, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp, Mỹ, …

Từ đó đến nay Trường luôn quan tâm và phối hợp với các trường đại học cũng như các tổ chức giáo dục nước ngoài tổ chức rất nhiều các buổi hội thảo về nghiên cứu khoa học, các buổi tọa đàm về nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên, nâng cao trình độ và kỹ năng cho cán bộ, giảng viên trong Nhà trường. Cụ thể Trường đã tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo tọa đàm sau đây:

- Hội nghị khoa học về Đào tạo doanh nhân và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh cộng đồng kinh tế Asian giữa Trường ta và tổ chức APEN cùng phối hợp tổ chức năm 2014;

- Hội nghị khoa học xây dựng cộng đồng công nghiệp - chiến lược phát triển Châu Á trong bối cảnh toàn cầu hóa 2.0 và những vận dụng cho Việt Nam (workshop) năm 2015 giữa Trường ta và Tổ chức Asia Professional Education Network;

- Hội nghị giáo dục Việt - Mỹ do Trường ta tổ chức tại Cơ sở 2 Từ Sơn;

- Tọa đàm về giải pháp mới để phát triển trong kỷ nguyên số giữa Trường ta và Học viên cao cấp về công nghệ công nghiệp Nhật Bản phối hợp tổ chức;

- Khoa Mỹ thuật ứng dụng tổ chức Tọa đàm về Hợp tác đào tạo Mỹ thuật ứng dụng với Khoa Thiết kế của Đại học Swimburne, Australia;

- Khoa Mỹ thuật ứng dụng tổ chức Tọa đàm về đào tạo - thiết kế đồ họa gắn với thực tế xã hội và nhu cầu tuyển dụng cho doanh nghiệp;

- Hội thảo về Ngôn ngữ Anh của giảng viên với sự tham gia của các giáo sư ngôn ngữ đến từ các đại học Anh, Mỹ;

- Hội thảo khoa học về việc quản lý các trường đại học ngoài công lập với sự tham gia của đại diện một số cơ quan Nhà nước, các trường đại học ngoài công lập, các trường đại học đến từ Đài Loan, Anh;

- Khoa Kiến trúc tổ chức 03 Hội thảo khoa học với Trường Đại học Tổng hợp Cottbus, CHLB Đức;

- Khoa Cơ - Điện tử và Công nghệ Ô tô tổ chức Hội thảo khoa học với Đại học Đức về đào tạo nhân lực ngành Cơ khí.  

Trong những năm tiếp theo hy vọng các hoạt động về nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài của Trường sẽ có điều kiện diễn ra thường xuyên hơn trên cơ sở Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2018 - 2022, tầm nhìn đến 2030.

2. Nghiên cứu khoa học trong giai đoạn 2018 - 2022 và tầm nhìn 2030.

a. Nhà trường cần đề ra các lĩnh vực Nghiên cứu khoa học: Ưu tiên hướng nghiên cứu chiến lược và mũi nhọn như: Công nghệ thông tin, Cơ - Điện tử, Điện - Điện tử và Kinh tế phát triển.

- Về Công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2022 sẽ có 10 sản phẩm ứng dụng trong thương mại điện tử vào thực tiễn (như ứng dụng gọi xe thông minh, ứng dụng quản lý bán hàng, …) phấn đấu đến năm 2030 con số này sẽ tăng lên tới 20 sản phẩm IT ứng dụng thực tiễn đáp ứng nhu cầu thị trường trong thời đại số, thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chương trình này hiện nay Trường đang hợp tác đào tạo với Trường Đại học JeonJu, Hàn Quốc.

- Về Cơ - Điện tử và Điện - Điện tử giai đoạn 2018 - 2022 Trường sẽ kết hợp với các trường đại học đối tác nước ngoài nghiên cứu và phát triển 1-2 sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và rô bốt trong sản xuất Ô tô và chế tạo máy. Kế hoạch đến năm 2030 Trường sẽ có thêm 3 sản phẩm trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào thực tiễn. Chương trình này hiện nay Trường đang hợp tác đào tạo với Trường Đại học JeonJu, Hàn Quốc.

b. Chỉ số về chất lượng và hiệu quả của việc NCKH

- Chỉ số phát triển nguồn nhân lực, như đội ngũ giảng viên trẻ, năng động và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ bắt kịp với xu thế hội nhập; giai đoạn 2018 - 2022 trường đã cử đi 5 giảng viên trẻ có trình độ tiếng Anh tốt đi học tập và nghiên cứu ở các trường đối tác nước ngoài. Kế hoạch đến năm 2030 con số này sẽ tăng lên 20 giảng viên trẻ được đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài.

- Phát triển các cơ sở thực nghiệm, nghiên cứu ứng dụng; Giai đoạn 2018 - 2022 Nhà trường sẽ hoàn thiện 5 cơ sở nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm như: Phòng khám đa khoa dành cho khối sức khỏe; Trung tâm khởi nghiệp dành cho khối Công nghệ; Phòng chế tạo rô bốt cho khối Điện - Điện tử và Cơ - Điện tử, … Kế hoạch đến năm 2030 sẽ tăng lên 10 cơ sở nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm cho các khoa chuyên ngành.

- Nguồn tài chính hỗ trợ cho việc NCKH: Trong giai đoạn 2018 - 2022 nguồn tài chính của Nhà trường dành cho việc NCKH còn hạn chế chỉ 1-2 tỷ/năm, kế hoạch nguồn tài chính dành cho NCKH đến năm 2030 sẽ tăng lên 5 tỷ/năm và các nguồn kêu gọi hỗ trợ từ phía các trường đối tác nước ngoài.

- Cơ chế, chính sách cho việc NCKH, đầu tư có chọn lọc cho các đề tài, dự án NCKH có tính khả thi: Hàng năm Trường có hàng nghìn đề tài luận văn của sinh viên và học viên thạc sĩ cũng như NCS, trong hàng nghìn đề tài đó sẽ chọn ra 100-150 đề tài có tính ứng dụng và khả thi để triển khai và đầu tư. Kế hoạch đến năm 2030 sẽ tăng số đề tài này lên khoảng 300 đề tài có tính khả thi và đầu tư nghiên cứu ứng dụng đáp ứng nhu cầu thị trường.

c. Tăng cường hoạt động NCKH của thực tập sinh và cán bộ, giảng viên công nhân viên trong Nhà trường.

- Gắn kết các đề tài, luận văn, luận án với các đề tài NCKH.

d. Phát triển hệ thống thông tin trong NCKH

- Xây dựng kho dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu về NCKH: Trong giai đoạn 2018 - 2022 Trường mới chỉ có 1 thư viện lưu trữ các dữ liệu về NCKH nhưng không chuyên biệt. Kế hoạch đến năm 2030 sẽ phát triển thêm 1 kho dư liệu riêng biệt dành riêng cho việc NCKH của Nhà trường.

- Phát triển các tạp chí, bản tin về NCKH: Trong giai đoạn 2018 - 2022 Trường ta mới có 1 tạp chí được tính điểm ISSN và kế hoạch đến năm 2030 sẽ tăng thêm 2 tạp chí được tính điểm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

- Tăng cường trao đổi thông tin về NCKH với các đối tác nước ngoài (các trường Đại học, Học viện, các tổ chức giáo dục quốc tế, …) giai đoạn từ 2018 - 2022 Trường ta đang triển khai 15 chương trình trao đổi thông tin về NCKH với các đối tác nước ngoài. Kế hoạch đến năm 2030 sẽ nâng số chương trình trao đổi thông tin về NCKH nên con số 20 đối tác nước ngoài.

- Tổ chức định kỳ và thường niên các Hội thảo về chủ đề NCKH: Trong giai đoạn 2018 - 2022 Trường ta đã tổ chức hơn 30 Hội thảo, diễn đàn về chủ đề NCKH. Kế hoạch đến năm 2030 sẽ đẩy mạnh hoạt động này lên con số 50 các diễn đàn và hội thảo về chủ đề NCKH với các đối tác nước ngoài.

- Trong giai đoạn 2018 - 2022 Trường vẫn duy trì và nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học đã có thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo trong những năm qua, như: Trung Quốc, Hà Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Úc, Singapore, Lào, Campuchia, Nga, (9 nước) … Kế hoạch đến năm 2030 Nhà trường sẽ mở rộng thêm 6 đối tác mới, như: Nhật Bản, Đức, Pháp, Canada, Mỹ, NewZealand.

- Phát triển hợp tác với các tổ chức quốc tế và tổ chức giáo dục khác nhằm tìm nguồn tài trợ và tổ chức Hội thảo khoa học theo các đề tài mà các bên cùng quan tâm.

- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài, đặc biệt khuyến khích các khoa, viện, các nhà khoa học là giảng viên của Trường tích cực tham gia các chương trình hợp tác và nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học, các viện nghiên cứu nước ngoài đã có quan hệ trước đây và tìm hiểu, thiết lập quan hệ với các đối tác mới. Nhà trường có cơ chế, chính sách cụ thể và kinh phí phục vụ cho công tác hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học.

III. Giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện kế hoạch chiến lược

1. Về tổ chức nhân sự và quản lý:

- Về Tổ chức, nhân sự: Viện Hợp tác quốc tế hiện có 8 người, gồm 1 Phó Hiệu trưởng kiêm Viện trưởng, 3 Phó Viện trưởng và 4 nhân viên. Sắp tới cần được bổ sung thêm một số cán bộ trẻ có năng lực cả về trình độ ngoại ngữ và chuyên môn góp phần thực hiện nhiệm vụ mở rộng và phát triển hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Về công tác quản lý: Hoàn thiện Nội quy công tác của Viện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Viện với việc cá nhân chịu trách nhiệm về phần việc được giao trên tinh thần hợp tác giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

2. Về chuyên môn:

- Có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện tiếp đón, lễ tân, tổ chức đàm phán, ký kết văn bản hợp tác với nước ngoài; công tác tuyển sinh du học và LHS nước ngoài vào học tại Trường; quản lý tốt đội ngũ sinh viên du học và LHS nước ngoài; tăng cường mối quan hệ với các cơ quan quản lý cấp trên và trong trường góp phần phát triển hợp tác quốc tế của Trường.

- Hoàn chỉnh việc biên tập và giới thiệu tài liệu về Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Lào phục vụ tuyển LHS nước ngoài vào học tập tại Trường; tài liệu về các trường đại học đối tác nước ngoài phục vụ tuyển sinh du học theo các chương trình hợp tác và liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài.

- Phối hợp và hỗ trợ các khoa xây dựng chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học theo các chuyên ngành mà Trường có thế mạnh.

3. Về cơ sở vật chất:

- Trước mắt củng cố cơ sở vật chất của Viện đã có sẵn đáp ứng yêu cầu tiếp khách trong và ngoài nước, sắp xếp lại và làm mới các bảng tin, tờ rơi, tài liệu về quan hệ quốc tế.

- Đề nghị Nhà trường tạo điều kiện tốt hơn cho Viện về nơi làm việc xứng đáng là bộ mặt hợp tác quốc tế của Trường.

4. Về Tổ chức thực hiện:

- Viện Hợp tác quốc tế sẽ có kế hoạch công tác cụ thể trong việc quảng bá, tuyển sinh, liên hệ chặt chẽ với đối tác nước ngoài, tìm kiếm những cơ sở giáo dục nước ngoài có tiềm năng hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Hàng tuần, hàng tháng, quý và cuối mỗi năm học Viện tiến hành giao ban, sơ kết, tổng kết và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

 

Nơi nhận:

- GS. Hiệu trưởng (để b/c),

- Ban Giám hiệu,

- Phòng QLĐT,

- Phòng KH và ĐBCLGD,

- Lưu: VP, Viện HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 đã ký

 

Trần Đức Minh

 

  • tags