Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông chính quy đợt 1 năm 2017
Tiếng Việt

Đại học liên thông

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông chính quy đợt 1 năm 2017

08:46 - 02-03-2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
-----oo0oo-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   -----***-----
Hà Nội, ngày  28  tháng  02  năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017 

        Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học liên thông chính quy năm 2017.

I. Đối tượng tuyển sinh:

Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp chính quy, Cao đẳng chính quy, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo                                              II. Ngành đào tạo:

Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Luật Kinh tế, Xây dựng.

Nhà trường đào tạo theo tín chỉ, theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

 III. Sinh viên tốt nghiệp Đại học liên thông được cấp bằng Đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 IV. Hồ sơ đăng ký dự thi:

1. Phiếu tuyển sinh: Sinh viên phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, xác nhận của nơi cư trú.

2. Bằng tốt nghiệp (phô tô công chứng), Bảng điểm (phô tô công chứng).

3. Ảnh 4 x 6 cm (3 ảnh, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở phía sau mỗi ảnh).

* Mọi thông tin chi tiết thí sinh liên hệ Khoa Đại học liên thông - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

* Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội.                * Số điện thoại liên hệ: 0984.782.821 (Cô Mai), 0941.308.868 (Cô Trang) 

V. Các môn thi tuyển:  Nhà trường ra đề thi và tổ chức chấm thi theo quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục đào tạo ban hành.

1. Từ  TCCN, TC Nghề lên Đại học (mỗi ngành thi 3 môn):

+ Ngành Kế toán:

        - Kinh tế Mác Lênin.

        - Kế toán doanh nghiệp.

        - Kiểm toán căn bản.

 + Ngành Tài chính ngân hàng:

        - Kinh tế Mác Lênin.

   - Nghiệp vụ Ngân hàng.

   - Tài chính doanh nghiệp.

+ Ngành Công nghệ thông tin:

        - Kinh tế Mác Lênin.

        - Lập trình C++.

        - Quản trị cơ sở dữ liệu.

+ Ngành Quản trị kinh doanh:

        - Kinh tế Mác Lênin.

        - Khoa học quản lý.

        - Tổ chức bộ máy quản lý.

      + Ngành Luật kinh tế:

        - Kinh tế Mác Lênin.

        - Lý luận nhà nước và pháp luật.

             - Luật doanh nghiệp.

2. Từ Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại học (mỗi ngành thi 3 môn):

+ Ngành Kế toán:

       - Kinh tế Mác Lênin.

       - Kế toán doanh nghiệp.

       - Kiểm toán căn bản.

+ Ngành Tài chính ngân hàng:

             - Kinh tế Mác Lênin.

        - Nghiệp vụ Ngân hàng.

        - Tài chính doanh nghiệp.

+ Ngành Công nghệ thông tin:

      - Kinh tế Mác Lênin.

      - Lập trình C++.

      - Quản trị cơ sở dữ liệu.

+ Ngành Xây dựng:

        - Kinh tế Mác Lênin

        - Sức bền vật liệu.

             - Kỹ thuật thi công.

+ Ngành Quản trị kinh doanh:

       - Kinh tế Mác Lênin.

       - Khoa học quản lý.

            - Tổ chức bộ máy quản lý.

+ Ngành Luật kinh tế:

        - Kinh tế Mác Lênin.

        - Lý luận nhà nước và pháp luật.

        - Luật doanh nghiệp.

VI. Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

VII. Địa chỉ nộp hồ sơ và các thông tin cụ thể người học liên hệ tại:

1.     Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy Q. Hai Bà Trưng Hà Nội.

- Khoa Đại học liên thông:

Phòng C111: Điện thoại: 0984.782.821 (Cô Mai), 0941.308.868 (Cô Trang)

- Trung tâm truyền thông:

Phòng A112: Điện thoại: (04)-2215.3214; Website: hubt.edu.vn  

2.     Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy Q. Hai Bà Trưng Hà Nội.

Website: HUBT.EDU.VN.  Điện thoại: (04)-2215.3214.

     3. Thời gian thi tuyển: Dự kiến cuối tháng 05/2017.


KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HĐTS ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

 ĐÃ KÝ

PGS.TS HÀ ĐỨC TRỤ

  • tags