KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA 21 ĐHCQ
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA 21 ĐHCQ

17:05 - 02-01-2020


Khoa Kế toán Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp sinh viên đại học Khóa 21 chuyên ngành Kế toán Kiểm toán.

1. Đăng ký giáo viên hướng dẫn: Các lớp trưởng tải file Mẫu đăng ký giáo viên (đính kèm) để thống báo và cho sinh viên trong lớp đăng ký. Lập bảng tổng hợp đăng ký giáo viên hướng dẫn theo đúng mẫu của Khoa và gửi về địa chỉ Email: ketoanhubt@gmail.com trước ngày 07/01/2020. Tải file tại đây

2. Phổ biến và hướng dẫn quy chế, kế hoạch thực tập: Tải file tại đây

* Thời gian:  8h00’ thứ  3 ngày 07 tháng 01 năm 2020:

* Địa điểm: Hội trường lớn nhà B – Khu học tập Vĩnh Tuy.

Quy định: Những Sinh viên không dự buổi phổ biến hướng dẫn sẽ không được đi thực tập.

3. Danh sách giáo viên hướng dẫn: Tải file tại đây


4. Nhiệm vụ thực tập: Tải file tại đâyYÊU CẦU CÁC LỚP TRƯỞNG NỘP ĐÚNG VÀ ĐẦY ĐỦ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 


  • tags