THÔNG BÁO LẠI VỀ VIỆC NỘP PHIẾU THI LẠI + NÂNG ĐIỂM HỌC KỲ I NH 2018-2019
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B

THÔNG BÁO LẠI VỀ VIỆC NỘP PHIẾU THI LẠI + NÂNG ĐIỂM HỌC KỲ I NH 2018-2019

16:22 - 02-01-2019

Khoa Tiếng Anh B1 xin thông báo lại về việc nộp phiếu thi lại+ nâng điểm các học phần Anh 7, Anh 8, Anh 9 và Anh 10 của học kỳ I năm học 2018-2019 từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 3/1/2019.

Trân trọng thông báo


  • tags