DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 2O NGÀNH KẾ TOÁN
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 2O NGÀNH KẾ TOÁN

10:36 - 02-01-2019

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 20 CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN.

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TTTN TẠI ĐÂY

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TN KHÓA 20 TẠI ĐÂY

NHIỆM VỤ THỰC TẬP TN KHÓA 20 TẠI ĐÂY

Đối vơi những sinh viên không tham dự buổi phổ biên quy chế thực tập (ngày 20/12/2018) sẽ không được đi thực tập tốt nghiệp. Sinh viên làm đơn trình bày về việc không tham gia buổi phổ biến quy chế thực tập gửi về Phòng A501- VPK Kế toán.


  • tags