CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI

15:14 - 02-01-2019

Nhằm giúp sinh viên năm cuối cơ hội được thực tập tốt nghiệp cuối khóa cũng như cơ hội tìm kiếm việc làm tại các Doanh nghiệp Nhật Bản và các Doanh nghiệp Việt Nam.

Khoa Kế toán gửi 2 file đình kèm để sinh viên tham khảo và đăng ký chọn làm nơi thực tập tốt nghiệp:

- Chương trình thực tập chuẩn Nhật Bản tại các Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (tại đây)

- Chương trình thực tập tại Doanh nghiệp Việt Nam (tại đây)


  • tags