Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục (lần 5)
Tiếng Việt

Hội đồng tự đánh giá

Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục (lần 5)

15:25 - 02-01-2018

Chiều ngày 02 - 01 - 2018, Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG) Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã làm việc lần thứ 5 với các nhóm chuyên trách về tiến độ thực hiện kế hoạch Tự đánh giá chất lượng giáo dục (Giai đoạn 2012 - 2017). GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng trường, Phó Chủ tịch thường trực HĐTĐG bận việc nên đã ủy quyền cho TS. Đặng Văn Đồng - Ủy viên HĐTĐG chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc lần này, Nhóm chuyên trách đã báo cáo về kết quả những phần việc đã triển khai từ buổi họp trước, đưa ra những thông tin, những tài liệu minh chứng cụ thể trong các tiêu chuẩn 9; 11; 15: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong; Giảng dạy và học tập. Tuy việc tìm các minh chứng gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ từ các phòng ban, đơn vị chức năng trong toàn trường, các nhóm đã hoàn thành khá tốt những tiêu chuẩn được giao.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\20180102_141820.jpg

Buổi họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục (lần 5).
Ảnh: Trung tâm truyền thông

Kết thúc buổi làm việc, TS. Đặng Văn Đồng yêu cầu các Nhóm chuyên trách bổ sung các minh chứng và cập nhật số liệu. Các cá nhân sau khi viết xong phải đưa cho Trưởng nhóm xem lại, sau đó gửi cho Tổ thư ký Hội đồng rà soát lại. HĐTĐG sẽ làm việc với các nhóm chuyên trách còn lại để tổng hợp tất cả các nội dung trong tuần tới.

Thu Hương           

Trung tâm truyền thông

  • tags