Thông tin tuyển thực tập sinh 2017 của Techcombank
Tiếng Việt

Tuyển dụng

Thông tin tuyển thực tập sinh 2017 của Techcombank

11:09 - 01-12-2016

Thông tin tuyển thực tập sinh 2017 của Techcombank

Vị trí 1:  [TTS 2016-Vui Thực Tập, Lập Nghiệp Lớn] - Thực tập sinh Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Mô tả:

-          Mã vị trí: TTS-RM2016

-          Địa điểm: Toàn Quốc

-          Chủ động bán hàng, lập kế hoạch bán hàng cá nhân

-          Được quyền yêu cầu cấp trên hỗ trợ bán hàng

-          Được quyền trực tiếp và chủ động bán các sản phẩm sau:

o    Các sản phẩm huy động Khách hàng doanh nghiệp

o    Các sản phẩm tín dụng cho Khách hàng doanh nghiệp có doanh thu < 100 tỷ đồng (loại trừ sp cho vay có Tài sản bảo đảm là hàng hóa hoặc khoản phải thu).

o    Các sản phẩm bảo lãnh, tài trợ thương mai, và các dịch vụ cung cấp cho Khách hàng doanh nghiệp như tiền gửi thanh toán, chuyển tiền, thanh toán trong nước, mua bán ngoại tệ (giao ngay), dịch vụ quản lý tiền (loại trừ sp phái sinh).

o    Quản lý danh mục Khách hàng doanh nghiệp và quy mô dư nợ theo năng suất chuẩn quy định trong từng thời kỳ

-          Báo cáo trực tiếp cho Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp hoặc Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp

 

Yêu cầu:

-          Tốt nghiệp loại khá, giỏi trở lên chuyên ngành QTKD, kinh tế, tài chính các trường ĐH có uy tín.

-          Có tư duy phân tích tài chính doanh nghiệp.

-          Kỹ năng giao tiếp tốt

-          Thành thạo excel, PPT

-          Ưu tiên các bạn từng làm các hoạt động phong trào sinh viên

-           

Vị trí 2:  [TTS 2016-Vui Thực Tập, Lập Nghiệp Lớn] - Thực tập sinh Chuyên viên Khách hàng Cá Nhân

Mô tả:

-          Mã vị trí: TTS-RBO2016

-          Địa điểm: Toàn Quốc

 

A. Chức năng, nhiệm vụ

1.     Công việc chính:

a.     Đối tượng Khách hàng được quản lý:

-          Khách hàng cá nhân do chuyên viên khách hàng cá nhân tự phát triển.

-          Khách hàng lớn do đơn vị phân công.

-          Hướng tới khai thác phân khúc khách hàng có thu nhập từ 10 triệu/tháng trở xuống.

b.    Phát triển Khách hàng, bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân:

-          Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng.

-          Lập kế họach công việc hàng ngày.

-          Lên lịch hẹn gặp khách hàng để giới thiệu và chào bán sản phẩm.

-          Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài, khảo sát thị trường, thu thập thông tin đối thủ cạnh  tranh.: (chiếm gần 70% thời gian làm việc/ngày).

-          Thực hiện gọi điện cho khách hàng mới và khách hàng  hiện tại của đơn vị.

-          Chốt bán hàng.

-          Đảm bảo sự đầy đủ về mặt hồ sơ khi chốt  bán những sản  phẩm tín dụng với khách hàng (ví dụ: thu  thập hồ sơ, làm tờ trình, chuyển hồ sơ khách hàng cho PCC, CCA) .

c.     Phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ khách hàng  sau giải ngân:

-          Bàn giao đầy đủ hồ sơ khách hàng và danh mục khách hàng cho  đầu mối chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân chăm  sóc, khai  thác bán  chéo  và  quản  lý nợ khách hàng  sau  khi hoàn thiện thủ tục giải ngân.

d.    Kiểm soát sau vay:

-          Định kỳ theo quy định của các sản  phẩm  tín dụng/quy định kiểm soát sau vay thực hiện đánh giá khách hàng, kiểm soát mục đích sử dụng vốn của khách hàng, lập tức thông báo ngay cho các bộ phận liên quan khi khách hàng  có vấn  đề về tình  hình  tài chính, khả năng trả nợ, mục đích sử dụng vốn.v.v...

e.     Xử lý nợ:

-          Đối với các khoản  nợ có vấn đề, có trách nhiệm  phối hợp với chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân/HUB xử lý nợ/AMC trong quá trình xử lý nợ của khách hàng.

f.      Báo cáo:

-          Báo cáo hoạt động  bán  hàng theo yêu cầu của Giám đốc khách hàng cá nhân.

-          Cập nhật kết quả bán hàng ngày lên hệ thống theo quy định.

-          Đảm bảo sự chính xác về số liệu cung cấp.

-          Cung cấp dịch vụ và hoạt động bán hàng tại chi nhánh nêu được yêu cầu

2.     Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm / GĐ khách hàng cá nhân

B. Trách nhiệm

 Tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho vị trí Chuyên viên khách hàng theo từng thời kỳ và các nội quy qquy định khác của Ngân hàng

-   Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

-    Đảm bảo sự tuân thủ đối với chính sách, quy trình quy chế của Techcombank

 

Vị trí 3:  [TTS 2016-Vui Thực Tập, Lập Nghiệp Lớn] - Thực tập sinh Giao dịch viên (Toàn Quốc)

Mô tả:

-          Mã vị trí: TTS-Teller2016

-          Địa điểm: Toàn Quốc

 

A.    Chức năng, nhiệm vụ

1.    Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ (70% tổng quỹ thời gian), như:

- Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của TCB.

- Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân một cách nhanh nhất, tốt nhất .

- Luôn cập nhật các quy định, quy trình dịch vụ khách hàng và hướng dẫn của TCB

- Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong thẩm quyền.

2.    Bán hàng (20% tổng quỹ thời gian)

- Xác dịnh cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm khác, với các sản phẩm không thuộc phòng DVKH thì chuyển các bộ phận liên quan.

- Tiến hành gọi điện để bán sản phẩm cho khách hàng khi được Giám đốc DVKH yêu cầu.

- Luôn cập nhật các sản phẩm, chương trình Marketing và các chiến dịch bán hàng mới của TCB.

3.   Báo cáo và kiểm tra (10% tổng quỹ thời  gian)

-          Kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày

-          Đối chiếu giao dịch và lượng tiền mặt, đảm bảo số dư tại quỹ tiền mặt về không sau khi hết giờ giao dịch

-          Chấm kiểm tra chứng từ đã hạch toán giao dịch của ngày hôm trước.

-          Lập báo cáo  hàng ngày sau khi hết giờ giao dịch

-          Là thành viên của  tổ tiếp quỹ ATM tại CN/PGD/vùng lân cận.

-          Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KSV/Trưởng nhóm GDV.

B.    Trách nhiệm

-          Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

-          Tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho vị trí Giao dịch viên vâ các nội quy quy định khác của Ngân hàng theo từng thời kỳ

-          Đảm bảo tính chính xác của các giao dịch thực hiện

-          Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách... để có khuyến nghị đối với các bộ phận chính sách.

 

Vị trí 4:  [TTS 2016 -Vui Thực Tập, Lập Nghiệp Lớn] - Thực tập sinh tại các bộ phận hỗ trợ HO (Toàn Quốc)

Mô tả:

-          Hỗ trợ các bộ phận phòng ban triển khai công việc hàng ngày

-          Các công việc đặc thù khác: Phân tích số liệu, triển khai dự án, vận hành công nghệ, quản trị nhân sự….

-          Làm việc tại một trong các khối hỗ trợ sau:

o    Khối Nhân sự (Mã vị trí: HR2016)

o    Khối Vận hành (Mã vị trí: OnT2016)

o    Khối Dịch vụ nội bộ (Mã vị trí: DVNB2016)

o    Khối Quản trị rủi ro (Mã vị trí: Risk2016)

o    Khối Chiến lược (Mã vị trí: SnC2016)

o    Khối tài chính kế hoạch (Mã vị trí: TCKH2016)

o    Khối Marketing (Mã vị trí: MKT2016)

 

***CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

-          Gửi Đơn ứng tuyển ghi rõ Mã vị trí – Họ tên về địa chỉ email. VD: TTS-RM2016 – Nguyễn Văn A

-          Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 20/12/2016

-          Miền bắc: tuyendungmienbac@techcombank.com.vn

-          Miền Nam & miền Trung: tuyendungmn@techcombank.com.vn

-          Chi tiết chương trình tại : http://techcombankjobs.com/

 

 

 

 

 

  • tags