Lịch thi lại giữa kỳ, cuối kỳ II năm học 2019-2020 và lịch thi học lại các khóa Đại học liên thông từ ngày 5/9/2020 đến ngày 20/9/2020
Tiếng Việt

Khoa Đại học liên thông & Đào tạo từ xa

Lịch thi lại giữa kỳ, cuối kỳ II năm học 2019-2020 và lịch thi học lại các khóa Đại học liên thông từ ngày 5/9/2020 đến ngày 20/9/2020

13:47 - 01-09-2020
Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY
  • tags