Công bố danh sách trúng tuyển với giấy báo trúng tuyển Cao học khóa 15. 2020
Tiếng Việt

Viện đào tạo Sau đại học

Công bố danh sách trúng tuyển với giấy báo trúng tuyển Cao học khóa 15. 2020

12:33 - 01-08-2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

-------™˜-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------™˜-------

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2020

 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

THÔNG BÁO

 

Anh (Chị):

  Sinh ngày:

Giới tính:

Số báo danh:

 

 

Đã trúng tuyển Cao học Khóa  15 – Đợt 1 (2020 - 2022);

Chuyên ngành:               Mã số:

của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với kết quả thi như sau:

Môn cơ sở:

Môn chuyên ngành:

Ngoại ngữ:

Tổng điểm (Môn cơ sở + Môn chuyên ngành):

Đúng: 9h00 ngày 29.08.2020 Anh/Chị phải có mặt tại phòng A204 Trường     Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để làm thủ tục nhập học. Khi đến cần mang theo:

- Bản chính bằng tốt nghiệp Đại học (để kiểm tra).

- Quyết định /Công văn của Cơ quan cử đi học; Giấy giới thiệu hoặc xác nhận của địa phương (đối với những thí sinh tự do).

- Học phí Kỳ thứ nhất: 10.000.000đ.         

- 2 Ảnh 4 – 6  và 500.000đ gồm: Lệ phí làm thẻ Học viên và các phụ phí khác.

Thông tin chung về cả khóa học:

-  Lớp tập trung học vào các ngày Thứ BảyChủ Nhật hàng tuần.

- Thời gian cả khóa học là 2 năm, chia làm 4 học kỳ (mỗi học kỳ kéo dài 5 tháng).

Đề nghị Anh/ Chị sắp xếp thời gian để tham gia học tập đầy đủ./.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG        

 

 

 

GS.,TS. Vũ Văn Hóa


 

Ghi chú:

Thời gian nhập học có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch bênh (Học viên cập nhật thông tin trên trang hubt.edu.vn).  • tags