LỊCH LÀM VIỆC Thời gian: từ 01/6/2020 – 07/6/2020
Tiếng Việt

Lịch tuần

LỊCH LÀM VIỆC Thời gian: từ 01/6/2020 – 07/6/2020

08:29 - 01-06-2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

–––––––––––––

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

LỊCH LÀM VIỆC

Thời gian: từ 01/6/2020 – 07/6/2020

 

 

 

Số: 40

 

 

Ngày

Giờ

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 01/6

8h30

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì họp Ban Trù bị xây dựng phương án thành lập Hội đồng Trường.

Thành phần: Theo Quyết định số 1288/QĐ-HĐQT, ngày 12/5/2020.

Mời dự: ô.Hưng (Ban Kiểm soát).

Phòng A204

8h30

PHT Phạm Dương Châu chủ trì họp Khối sức khỏe.

Thành phần: Đại diện Lãnh đạo và trợ lý các Khoa: Y, Dược, Điều dưỡng, Răng Hàm Mặt.

VP

K.RHM

9h00

Họp Hội đồng thẩm định giáo trình Tiếng Anh cho Khối sức khỏe của Khoa Tiếng Anh B.

Thành phần: Theo Quyết định số 1316/QĐ-BGH ngày 20/5/2020.

Phòng A305

Thứ Ba 02/6

8h30

Họp Ban Giám hiệu

Mời dự: ô.Nhị (VP); ô.Huyền (TCCB)

Phòng A204

Thứ Tư 03/6

8h30

PHT Vũ Văn Hóa làm việc với Viện Đào tạo Sau Đại học về đào tạo trình độ Tiến sỹ.

Thành phần: Viện Trưởng, Viện Phó, c.Hương, c.Phương (Viện ĐTSĐH)

Phòng A117

9h00

PHT Đinh Văn Tiến chủ trì họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường.

Thành phần: Theo Quyết định số 1331/QĐ-BGH ngày 22/5/2020.

Phòng A205

8h30

Khoa Mỹ thuật ứng dụng tổ chức tọa đàm Khoa học đào tạo Mỹ thuật ứng dụng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Thành phần: Đại biểu theo giấy mời, cán bộ, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng K.MTUD; sinh viên ngành TK Đồ họa K21, 24 K.MTUD.

Phòng A204

Thứ Năm 04/6

8h30

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì họp Ban Trù bị xây dựng phương án thành lập Hội đồng Trường (dự kiến).

Thành phần: Theo Quyết định số 1288/QĐ-HĐQT, ngày 12/5/2020.

Mời dự: ô.Hưng (Ban Kiểm soát).

Phòng A204

Thứ Năm 04/6

9h30

PHT Phạm Dương Châu chủ trì ký Hợp đồng chi tiết về phối hợp đào tạo với Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng.

Thành phần: ô.Tường (PCNK), Trưởng, phó Bộ môn Y xã hội học, trợ lý (Khoa Y); Đại diện Trung tâm Truyền thông.

TT Y tế Hai bà Trưng

Thứ Sáu 05/6

8h30

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì trao giải thưởng Kawai lần thứ 36.

Thành phần: Hội đồng xét giải thưởng Kawai; GVCN P.CTSV; Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, HSV; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Trường; Sinh viên được khen thưởng.

Phòng A204

9h00

PHT Đinh Văn Tiến chỉ đạo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường giáo trình Quản trị Văn phòng của Khoa Quản lý Nhà nước.

Thành phần: Theo Quyết định số 900/QĐ-BGH ngày 07/01/2020.

Phòng A205

14h00

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì trao học bổng Hessen.

Thành phần: GVCN P.CTSV; Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, HSV; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Trường; Sinh viên được học bổng.

Phòng A204

bổ sung lịch tuần số 40

Thứ Hai

01/6

8h30

PHT Vũ Văn Hóa chủ trì họp công tác tuyển sinh    năm 2020.

Mời dự: PHT Hà Đức Trụ.

Thành phần: ô.Học, c.Hương, c.Mỹ (P.QLĐT); Đại diện lãnh đạo: Khoa ĐHLT, Tại chức; a.Long (TTTT); c.Thảo (P.TC-KT).

Phòng A205

14h30

PHT Hà Đức Trụ chủ trì ký hợp đồng gói thầu mua sắm phần mềm quản lý đào tạo tổng thể.

Mời dự: PHT Vũ Văn Hóa.

Thành phần: ô.Nhị (VP), ô.Hiếu (QTA); b.Hương (P.TC-KT); ô.Sắc (P.QLĐT); ô.Thịnh (TTTH); b.Hà (PCNKCNTT) (Quyết định 1018/QĐ-BGH, ngày 18/2/2020); Đại diện TT Truyền thông.

Phòng A204

 

Ghi chú:

1.       Đề nghị các đơn vị chưa gửi Văn bản góp ý kiến vào Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường theo Công văn số 1226/TB-BGH ngày 29/4/2020 khẩn trưởng gửi về Phòng Khoa học và Đảm bảo chất lượng (Bản báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đã được đưa lên website của Trường).

2.       Tháng 6 năm 2020 Đảng ủy Trường tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, đề nghị Chi bộ các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện lập danh sách quần chúng ưu tú gửi Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 10/6 để tổ chức lớp học.

 

  • tags