Lịch thi LẠI học kỳ I năm học 2020-2021
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

Lịch thi LẠI học kỳ I năm học 2020-2021

15:46 - 01-04-2021

Tải lịch thi LẠI Học kỳ I năm học 2020-2021 tại đây 

Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Sinh viên cần theo dõi lịch thi và danh sách thi tại các Khoa phụ trách giảng dạy học phần