Thông báo 1150 và Hướng dẫn Qui trình thực hiện quản lý và giảng dạy trực tuyến (Bổ sung 4-4-2020)
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

Thông báo 1150 và Hướng dẫn Qui trình thực hiện quản lý và giảng dạy trực tuyến (Bổ sung 4-4-2020)

09:19 - 01-04-2020

1- Hướng dẫn Qui trình thực hiện quản lý và giảng dạy trực tuyến đính kèm tại đây

2- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom (cơ bản). tại đây

3- Mẫu file báo cáo .xls tại đây

4- Hướng dẫn bổ sung 1157 ngày 4 tháng 4 năm 2020 (cập nhật 4-4-2020)

Lưu ý: Các Khoa sau khi điền Form trong file đính kèm gửi lại email cho phòng Quản lý đào tạo và phòng Công tác sinh viên.


Tin khác