Thông báo về việc tổ chức giải bóng đá sinh viên nam, nữ toàn trường năm học 2017
Tiếng Việt

Hoạt động sinh viên

Thông báo về việc tổ chức giải bóng đá sinh viên nam, nữ toàn trường năm học 2017

15:17 - 01-03-2017

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:754TB/BGH.

                                                        Từ sơn, ngày 28 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc: Tổ chức giải Bóng đá sinh viên nam, nữ toàn trường năm học 2017

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; ngày thể thao Việt Nam 27/3; ngày giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5. Được sự đồng ý của BGH Nhà trường, Hội thể thao ĐH & CN trường phối hợp với Khoa GDTC và các Phòng ban chức năng, Đoàn TNCS HCM, Hội SV tổ chức giải bóng đá sinh viên nam, nữ năm 2017, nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT nói chung và môn bóng đá nói riêng, giao lưu học tập hiểu biết lẫn nhau tăng cường tình đoàn kết và bảo vệ sức khỏe, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong đời sống sinh viên và nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu khoa học trong trường.

1. Đối tượng: Sinh viên đang học tập tại trường, không bị kỷ luật. Các Khóa đại học chính qui (Khóa 19, Khóa 20), mỗi Khóa được đăng ký 04 đội nam, 04 đội nữ (riêng Khóa 21 được 05 đội nam, 05 đội nữ); Khoa Đại học Liên thông 01 đội nam, 01 đội nữ. Sinh viên nước ngoài (khối học dự bị) 01 đội nam, 01 đội nữ; Sinh viên nước ngoài học ở Khóa nào thì tham gia thi đấu cho Khóa đó; Khối SV học tại  Cơ sở 2 Từ Sơn 01 đội nam, 01 đội nữ.

- Mỗi đội có 12 người, trong đó 02 thủ môn và 01 đội trưởng

- Thi đấu: sân bóng đá 07 người.

2. Thời gian, địa điểm đăng ký thi đấu: Đăng ký từ ngày 10/3/ 2017 đến ngày 23/3/2017. Mỗi đơn vị thi đấu (đội), gửi danh sách VĐV (bản cứng) về Phòng Công tác sinh viên.

- Khóa 19: Gửi danh sách cho thầy Nguyễn Kim Cường Phòng A313;

- Khóa 20: Gửi danh sách cho thầy Nguyễn Đăng Tân Phòng A318;

- Khóa 21: Gửi danh sách cho thầy Bùi Văn Phúc Phòng A317;

- Khoa Đại học Liên thông: Gửi cho thầy Vũ Đức Tâm Phòng C109Y;

- Sinh viên Quốc tế (Lào - Campuchia) gửi danh sách cho thầy Lê Xuân Tuấn Trung tâm  Hợp tác Quốc tế tại Sơ sở 2 - Từ Sơn;

- Sinh viên Việt Nam học tại Từ Sơn gửi danh sách cho thầy Phạm Thành Sơn Phòng Quản lý SV Cơ sở 2 - Từ Sơn;

- Bản mềm gửi về Khoa GDTC cho thầy Vũ Minh Hoàn. Địa chỉ email: vuminhhoan.hubt@gmail.com.  Số điện thoại: 0974.428.082 ( gọi để xác nhận).

3. Thời gian địa điểm bốc thăm và thi đấu:  8h30 ngày: 04/4/2017 (thứ ba). Tại Văn phòng Hội thể thao B409 (Cơ sở 1 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

- Thời gian thi đấu bắt đầu từ ngày 12/4/ 2017.

- Ban tổ chức sẽ bố trí ô tô đưa đón VĐV tham gia thi đấu (theo lịch) từ Hà Nội sang Cơ sở 2 Từ sơn - Bắc Ninh.

- Chi tiết xem trong Điều lệ đăng trên Websid của trường, thông báo này được gửi đến các đơn vị để phổ biến và động viên sinh viên tham gia giải,  đồng thời có kế hoạch tập luyện tuyển chọn các đội tuyển tham gia thi đấu giải của trường đạt kết quả tốt./.

 

 Nơi nhận:                                                                 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI                 - Hiệu trưởng { để báo cáo;                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các Phó Hiệu trưởng{ để phối hợp;

- Các Phòng, ban, khoa { để thực hiện;                                 PGS.TS. Hà Đức Trụ

- Công đoàn, ĐTN, HSV { để thực hiện;

- Hội Thể thao trường { để thực hiện;

- Lưu VPH.                                                                                                                                                                                                                                                                

  • tags
Tin khác