Về việc ký xác nhận một số giấy tờ cho sinh viên
Tiếng Việt

Về việc ký xác nhận một số giấy tờ cho sinh viên

29/09/2018

Ban Giám hiệu đã có Quyết định số 1289/QĐ-BGH ngày 03/5/2018 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ sinh viên đại học chính quy từ Trung tâm tin học về Phòng công tác sinh viên. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm ký các giấy tờ đối với sinh viên đã được uỷ quyền; tiếp nhận và ký 4 loại giấy tờ do Trung tâm Tin học chuyển giao dưới đây:

1. Giấy chứng nhận sinh viên, học viên;

2. Giấy xác nhận sinh viên vay vốn;

3. Bản đăng ký mua vé xe buýt;

4. Giấy chứng nhận tình trạng trong hồ sơ sinh viên đại học, học viên cao học.

  • tags